ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Η ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΟ

Στην κυκλοφορία παραδόθηκε την Τετάρτη 9 Ιουνίου η καινούργια γέφυρα του ρέματος Γερακάρη επί του αυτοκινητόδρομου στην περιοχή του Κορινού, τρεις μήνες νωρίτερα απ’ την προβλεπόμενη προθεσμία. Οι εργασίες στη γέφυρα ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2020 με αρχική πρόβλεψη ολοκλήρωσής της τον Σεπτέμβριο 2021.

Η υφιστάμενη γέφυρα καθαιρέθηκε και στη θέση της κατασκευάστηκε νέα γέφυρα μήκους 28,50 μέτρων και πλάτους 15,30 μέτρων, σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς και πρότυπα. Το κατάστρωμα της νέας γέφυρας αποτελείται από επτά προκατασκευασμένες δοκούς, ενώ η θεμελίωσή της γίνεται μέσω έγχυτων πασσάλων βάθους 25 μέτρων.

Η ανακατασκευασθείσα γέφυρα φέρει νέα πεζοδρόμια και νέα στηθαία ασφαλείας κατά τα πρότυπα ΟΜΟΕ-ΣΑΟ/ΕΝ1317. Τοποθετήθηκαν επίσης νέοι αρμοί διαστολής, υγρομόνωση, αποχέτευση και ανακατασκευάστηκαν οι ασφαλτικές στρώσεις.

Η νέα γέφυρα, πέραν της αυξημένης ασφάλειας που θα προσφέρει στους χρήστες του αυτοκινητόδρομου, εξασφαλίζει και την απρόσκοπτη μεταφορά μεγαλύτερων εμπορικών φορτίων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com