Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1.6 ΕΚ. € ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης ΑΤ12 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), ο Δήμος Τυρνάβου υπέβαλε πρόταση για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων, περιλαμβανομένης της εγγύησης και της υποστήριξης – εκπαίδευσης για τη λειτουργία τους και Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρικών οχημάτων και Σταθμών φόρτισης, συνολικού ύψους 1.619.580,53 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ειδικότερα, ο δήμος Τυρνάβου κατέθεσε μία πλήρη πρόταση που περιλαμβάνει αφενός την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, σταθμών φόρτισης και λοιπού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/16.

Στόχος είναι η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Τυρνάβου, συντελώντας έτσι στην ενεργειακή του αναβάθμιση μέσω του περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της μείωσης του συνολικού κόστους κινητικότητας (λειτουργικό, συντήρησης, κλπ.) των Υπηρεσιών μας. Επικουρικά της προμήθειας, το παρόν έργο περιλαμβάνει και την εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού μας, για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την οριστική παραλαβή των οχημάτων και του εξοπλισμού, καθώς και Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρικών οχημάτων και Σταθμών φόρτισης, αφετέρου φυσικά περιλαμβάνει την πρόταση για την αντίστοιχη πλήρη χρηματοδότηση του εν λόγω σημαντικού έργου, συνολικού ύψους 1.619.580,53 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

“Το έργο αυτό είναι πολλαπλώς επωφελές. Από τη μία μεριά, συμβάλλει στην περιστολή των δαπανών των υπηρεσιών του Δήμου μας, αναβαθμίζει το ενεργειακό μας αποτύπωμα, στέλνει ένα σαφέστατο οικολογικό μήνυμα.

Από την άλλη μεριά, θέτουμε τις βάσεις για ρεαλιστική, λειτουργική και εύρυθμη ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Τυρνάβου. Απώτερος στόχος και φιλοδοξία μας είναι η ισορροπημένη ανάπτυξη του δικτύου για την εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών.

Αποτελεί πάγια θέση μας, άλλωστε, να διεκδικήσουμε κάθε πιθανό έργο, κάθε δυνατό πόρο που θα συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών για κάθε συνδημότη μας.
Σε αυτό το πλαίσιο συνεχίσουμε ακατάπαυστα να εργαζόμαστε”, τονίζεται σε ανακοίνωση της δημοτικής αρχής.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ