1.641 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Μέχρι 12 Ιουλίου οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων – Δείτε την προκήρυξη

Δόθηκε στη δημοσιότητα η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού. Σύμφωνα με την προκήρθη φέτον θα εισαχθούν 1.641 υποψήφιοι (πλοίαρχοι και μηχανικοί) που κατανέμονται ως εξής:

1. Ο αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/-στριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων – Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καθορίζεται σε 1415 (830 Πλοίαρχοι και 585 Μηχανικοί).

2. Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 380/1976 «Περί εισαγωγής εις τας Δημοσίας Σχολάς Εμπορικού Ναυτικού υποψηφίων ειδικών τινών Κατηγοριών» (Α’ 178), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4256/14 (Α’ 92), εισάγονται:

2.1. σε ποσοστό 10%, ήτοι 141 Ελληνες σπουδαστές/-στριες (83 Πλοίαρχοι και 58 Μηχανικοί), υποψήφιων εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντίστασης, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α’ 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75).

2.2. σε ποσοστό 3%, ήτοι 43 ‘Ελληνες σπουδαστές/-στριες (25 Πλοίαρχοι και 18 Μηχανικοί), υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία (03) ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία (03) μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ηλικιακά όρια για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής.

2.3. σε ποσοστό 2%, ήτοι 27 Ελληνες σπουδαστές/-στριες (16 Πλοίαρχοι και 11 Μηχανικοί), υποψηφίων (α) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, (β) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%).

3. Επιπλέον του αριθμού της ανωτέρω παρ.1 και σε ποσοστό 1% εισάγονται 15 Έλληνες σπουδαστές/-στριες (09 Πλοίαρχοι και 06 Μηχανικοί) απόφοιτοι Εσπερινών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.

4. Μετά τα ανωτέρω ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/-στριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. διαμορφώνεται σε 1641 (963 Πλοίαρχοι και 678 Μηχανικοί).

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη με τις προθεσμίες και τη διαδικασία πατήστε ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com