ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με κατά πλειοψηφία απόφασή του το Τοπικό Συμβούλιο του Αμπελώνα κατά τη διάρκεια της χθεσινής του συνεδρίασης τάχθηκε υπέρ της αυτονόμησης της Δ.Ε. Αμπελώνα και της σύστασης ενός ανεξάρτητου δήμου μέσα από διαδικασίες που θα πρέπει να δρομολογηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Στην απόφαση που ελήφθη χθες αναφέρονται τα εξής:

«Δεδομένων των πολλαπλών προβλημάτων της καθημερινότητας των δημοτών του Αμπελώνα και του γεγονότος ότι ο Δήμος Τυρνάβου φαίνεται ότι δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του Αμπελώνα ο οποίος λειτουργούσε καλύτερα τα προηγούμενα χρόνια με δικές του υπηρεσίες, προσωπικό , μηχανήματα και πόρους, κανείς δε θα μπορούσε να διαφωνήσει με τη συζήτηση ενός τόσο σοβαρού θέματος. Ωστόσο θα ήταν ανεύθυνο από πλευράς μας να απαντήσουμε με ένα απλό υπέρ ή κατά για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

Ζήτημα για το οποίο απαιτείται τουλάχιστον ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διοικητικών μεταβολών. Η συγκεκριμένη πρόταση αυτή τη χρονική στιγμή δε στοιχειοθετήθηκε από πρόγραμμα στόχους και πιθανά αποτελέσματα παρά μόνο αποτελεί απλώς μια άποψη που σίγουρα θα ήταν καλή εφόσον είχε γίνει οργανωμένα. Προτείνουμε λοιπόν τη διερεύνηση του θεσμικού και οικονομικού πλαισίου της συγκεκριμένης πρότασης για να είμαστε σίγουροι ότι κάτι τέτοιο θα μπορεί να καταστεί εφικτό αλλά και να αποφέρει όφελος στον Αμπελώνα.

Συγκεκριμένα προτείνουμε τη σύσταση επιτροπής διερεύνησης του νομοθετικού και διοικητικού πλαισίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για να εξετασθεί η δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης αυτής. Στην επιτροπή αυτή θα συμμετέχουν δημοτικοί σύμβουλοι του ΔΔ Αμπελώνα καθώς επίσης και εκπρόσωποι του τοπικού συμβουλίου Αμπελώνα αλλά και των άλλων τοπικών συμβουλίων του πρώην δήμου Αμπελώνα αφού η πρόταση αφορά και Βρυότοπο, Ροδιά , Δελέρια».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com