ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αίσθηση προκαλεί, σύμφωνα  με καταγγελία του Αστ. Ροντούλη, το γεγονός ότι ο πρόεδρος του δ.σ. στη σημερινή συνεδρίαση του σώματος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει τέτοια επιστολή

Σαν κεραυνός εν αιθρία πέφτει σήμερα η δημοσιοποίηση επιστολής – καταγγελίας που έστειλε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ο αναπληρωτής προϊστάμενος Οικονομικών του δήμου Τυρνάβου στην οποία κάνει λόγο για φαινόμενα κακοδιοίκησης στο δήμο Τυρνάβου εξαιτίας δομικών αδυναμιών και όχι μόνο, αφού λίγη ώρα πριν σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο επικεφαλής της Δράσης Πολιτών Αστ. Ροντούλης, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δ.σ. από την οποία απουσίαζαν οι δημοσιογράφοι λόγω στάσης εργασίας, ο πρόεδρος του σώματος είχε υποστηρίζει ενώπιον ολόκληρου του συμβουλίου που συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη στη συνεδρίαση ότι δεν υπάρχει τέτοια επιστολή.

Ολα ξεκίνησαν πριν από 2 περίπου εβδομάδες όταν μετά την συνεδρίαση του σ.σ. στις 28 Μαΐου στην οποία ο αναπληρωτής προϊστάμενος είχε ανακοινώσει ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του, ο δήμος με επίσημη ανακοίνωσή του τόνιζε ότι η παραίτηση δεν γίνεται δεκτή και ότι ο αναπληρωτής προϊστάμενος παραμένει στη θέση του με την προϋπόθεση να γνωστοποιήσει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τις διαπιστώσεις του για τη λειτουργία του δήμου Τυρνάβου.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Μετά τη σημερινή εξέλιξη ο κ. Ροντούλης δίνει στη δημοσιότητα την επιστολή που έστειλε ο αναπληρωτής προϊστάμενος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και προαναγγέλλει εξελίξεις.

Δείτε την επιστολή – καταγγελία του αναπληρωτή προϊσταμένου:

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου στις 28/5/2021, συζητήθηκαν οι υπ/ Αριθμ. Πρωτ. 8603/26-4-2021 και 10660/27-5-2021 επιστολές μου, τις οποίες και σας επισυνάπτω, προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με κάποιες χρόνιες παθογένειες και δομικές αδυναμίες του δήμου, που έχουν ως αποτέλεσμα φαινόμενα κακοδιοίκησης.

Είχε προηγηθεί η υπ.’ Αριθμ. Πρωτ. 14255/31-12-2020 επιστολή παραίτησής μου προς τον Δήμαρχο Τυρνάβου, προκειμένου να αναδειχτούν και να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσλειτουργίες.

Ωστόσο, από τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο φάνηκε ότι δεν υπάρχει η διάθεση να γίνει κατανοητή η ουσία του προβλήματος. Αντιθέτως, από την τοποθέτηση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης που διοικούσε τον Δήμο κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, εξήχθη το συμπέρασμα ότι αυτά τα προβλήματα που αναφέρονται ενδεικτικά στις επιστολές μου, προκλήθηκαν εξαιτίας της δικής μου ανεπάρκειας, παρά το γεγονός ότι ανέλαβα τη διεύθυνση των οικονομικών υπηρεσιών πριν από ένα περίπου χρόνο. Επιστέγασμα, το γεγονός ότι δεν μου επετράπη να τοποθετηθώ για θέματα που με αφορούσαν, σε συνεδρίαση του κατεξοχήν δημοκρατικού οργάνου του δήμου.

Ενδεικτικά, αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στην οικονομική λειτουργία του Δήμου κατά το παρελθόν, παρά το γεγονός ότυ

  • Με το υπ.’ Αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ ΟΜ2/27/3813/οικ/2021/26-4-2021 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στο οποίο περιέχεταιΈκθεση Επιθεώρησης- Ελέγχου της Αρχής για τους Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεός Ελλάδας, με αντικείμενο ελέγχου την έγκριση και την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων των Δήμων της Επικράτειας (απολογισμός, ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως) για τη χρήση του 2017, ο Δήμος Τυρνάβου είναι στη λίστα των Δήμων που ενέκριναν τα οικονομικά στοιχεία του 2017 με καθυστέρηση
  • Ο Δήμος, δεν έχει εγκρίνει μέχρι σήμερα τις οικονομικές καταστάσεις του 2018 και του 2019
  • Ο Δήμος δημιουργούσε και δημιουργεί συνεχώς νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, παρά τη σημερινή καλή εικόνα, λόγω υπηρεσιακών δυσλειτουργιών
  • Σύμφωνα με το υπ.’ Αριθμ. Πρωτ. 64967/6-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος το 2021 απέρριφε μη νόμιμες/ μη κανονικές δαπάνες από το Μητρώο Δεσμεύσεων ύψους 570.501,13 €. Κανένας δεν αναρωτήθηκε γιατί η ταμίας του Δήμου δεν μπορεί να τις εξοφλήσει
  • Στις ενστάσεις μου για τον παράδοξο τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών Παραλαβής και παρά τις προβλέψεις του Ν. 4412/2016 και τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ενδεικτικά Πράξη 170/2018 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ, VII ΤΜΗΜΑ) καταγράφηκε σε συζήτηση Δημοτικού Συμβουλίου ότι έτσι λειτουργεί το Δημόσιο
  • Εμφανίζονται περιστασιακά οφειλές που δεν είναι καταγεγραμμένες στη λογιστική εφαρμογή του δήμου (π.χ. οφειλές στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ύψους 158.514,59 € στις 31/12/2012).

Διατυπώθηκε εις βάρος μου ότι κατηγορώ συναδέλφους ενώ απλά με τα έγγραφά μου προσπαθώ να βρω λύσεις σε χρόνιες δυσλειτουργίες και ζητώ να εφαρμοστούν όσα προβλέπει η νομοθεσία και ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεός Ελλάδας με Αριθμ. 516/4015, ΦΕΚ αρ. φύλλου 208/τεύχος Β’, 1-2-2019). Εκφράζω την οικονομική υπηρεσία εν γένει και όχι τον εαυτό μου.

Σύμφωνα με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Αρχής: «…Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας φιλοδοξεί να κινητοποιήσει το σύνολο των υγιών δυνάμεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, προ κειμένου να σχηματιστεί μία κοινωνική πλειοψηφια που θα απαιτεί αλλά και θα συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία προτύπων και μηχανισμών που θα προάγουν τη διαφάνεια, την ακεραιότητα και τη λογοδοσία στο σύνολο της κοινωνίας δημιουργώντας ένα περιβάλλον που δεν θα ευνοεί την ανάπτυξη φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς».

Επειδή στο Δήμο μας δεν έχει συσταθεί Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και λόγω ελλείψεων στο προσωπικό δεν αναμένεται να συμβεί άμεσα

Επειδή ανακοίνωσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι από 1/5 θα ζητήσω να γίνει δεκτή η παραίτησή μου, διαφορετικά θα αναγκαστώ να σταματήσω να υπογράφω, γιατί όπως αναλύθηκε στις επιστολές μου δεν μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, ωστόσο, ο Δήμαρχος δεν κάνει δεκτή την παραίτησή μου λόγω υπηρεσιακών αναγκών και απροθυμίας άλλων συναδέλφων να αναλάβουν.

Επειδή μακάρι το πρόβλημα του Δήμου να είναι η δική μου ανεπάρκεια

Σας παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να συνεισφέρετε στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Για να δείτε συνολικά τί αναφέρει στην καταγγελία και στις 3 επιστολές παραίτησης που κοινοποίησε στο δήμαρχο και στο δ.σ., οι οποίες συνοδεύουν την καταγγελία πατήστε ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com