ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΟΘ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΕΛ 

ΓΡΑΦΕΙ Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μέλος του Κ.Σ. της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών β/βάθμιας. Μέλος του ΔΣ της ΕΛΜΕ Λάρισας

ΘΕΜΑ    Α

Α1  α. Σ ,  β.  Λ ,  γ. Λ ,  δ.  Λ  , ε. Σ

Α2. γ   Α3. β

ΘΕΜΑ    Β

Β1 ,  Β2 ,  Β3

Βλέπε  βιβλίο

ΘΕΜΑ    Γ 

Γ1

ΕΤΟΣ ΑΕΠ  τρεχ,  ΔΤ  (Ε.Β. 2010) ΑΕΠ  σταθ. 2010 ΔΤ΄ (Ε.Β. 2011 ΑΕΠ σταθ 2011
2010 800 100 800 80 1000
2011 1150 120 920 100 1150
2012 1078 110 980 88 1225

Γ1 .   ΑΕΠ 2010 σε σταθ. 2010 =  (800/100)*100 = 800

ΑΕΠ 2011 σε σταθ.2010 = (χ/125)*100 =>  920= (χ/125)*100=>  χ= 1150

ΑΕΠ 2012 σε σταθ.2010= (1078/χ)*100=> 980= (1078/χ)*100 => χ=110

Γ2.

  1. i. ΑΕΠ πραγματικό 2011 –  ΑΕΠ  πραγματικό 2010 = 120    Πραγματική  μεταβολή
  2. ii. (ΑΕΠ 2011- ΑΕΠ 2010/ΑΕΠ 2010)* 100   =>  (120/800)*100 = 15  %      Πραγματική  ποσοστιαια  μεταβολή

Γ3.

  1. i. Νέος δείκτης  τιμών   με  έτος  βάσης   2011

2010 :  (100/125)* 100  =  80   ,  2011: (125/125)*100= 100  ,   2012 :  (110/125)*100=88

ΑΕΠ 2010 σε σταθ. 2011 =  (800/80)*100 = 1000

ΑΕΠ 2011 σε σταθ.2011 = (1150/100)*100= 1150

ΑΕΠ 2012 σε σταθ.2011= (1078/88)*100=1225

Γ4.        i.   16000= 800000000/Π =>  Π=50000

ii.  50000*10% + 50000=55000  πληθυσμός  ,    άρα   920000000/55000= 16 727,27  κατά  κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ

ΘΕΜΑ    Δ

 Εργασία Συνολικό  προϊόν Μέσο  προϊόν Οριακό  προϊόν  Σταθερό κόστος Μεταβλητό  κόστος Συνολικό  Κόστος Μέσο  Συνολικό Κόστος Οριακό  κόστος
0 0          
1 8 8 8          
2 22 11 14          
3 60 20 38          
4 96 24 36   50400 71400    
5 120 24 24 21000 63000 84000 700 525
6 132 22 12          

Δ1.

-ΜΠ4=96/4= 24

-ΜΠ5= ΣΠ5/5    και   ΟΠ5= ΣΠ5-96 / 5-4   επειδή  το  ΜΠ5  είναι  MAX  έχουμε   ΜΠ=ΟΠ   άρα

ΣΠ5/5    =  ΣΠ5-96 / 5-4    =>  ΣΠ=120

-οπότε  ΜΠ5 = 24  και  ΟΠ5 =  24

– ΟΠ6 = 132-120 / 6-5 = 12

Δ2.

Νόμος  φθίνουσας ή μη ανάλογης  απόδοσης  βλέπε  βιβλίο

Εμφανίζεται  με  την προσθήκη  του 4  εργάτη   γιατί  τότε  το  οριακό  προϊόν  μειώνεται.

Δ3.

ΜΣΚ= ΣΚ/ΣΠ   άρα 700= ΣΚ/120 => ΣΚ120=84000   και   ΟΚ= 84000- ΣΚ96 / 120-96  => ΣΚ96=71400

έχουμε  λοιπόν διαφορά  84000-71400 = 12600

οπότε   12600 – 3000  (μισθός 5 εργάτη) = 9600 κόστος ά υλών

η αύξηση μονάδων είναι  24 (120-96 =24)  άρα  9600/24 =400  ανά  μονάδα προϊόντος.

στο  ΣΚ120  =  ΜΚ +ΣΤΚ  =>  84000= ( 5*3000 + 120*400) +  ΣΤΚ => ΣΤΚ =21000

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ