ΜΕΧΡΙ 28/6 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η διευθύντρια β/βαθμιας εκπαίδευσης Λάρισας καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση, καθώς και εκείνους που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές να υποβάλλουν, δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες , όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν, από την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 μέχρι και την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 9.00 π.μ. ηλεκτρονικά (https://athena.net.gr/athena/personalinfo).

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ