ΕΡΓΑ 13.5 ΕΚ. € ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ

Δείτε αναλυτικά τις προτάσεις που κατατέθηκαν

Τις προτάσεις του Δήμου Τεμπών για χρηματοδότηση έργων από το πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης» παρουσίασε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κώστας Ζαρδούκας, τονίζοντας ταυτόχρονα πως η υλοποίηση των προτεινόμενων έργων, αφ’ ενός μεν θα ικανοποιήσει πάγιες και διαρκείς ανάγκες των πολιτών, αφ΄ ετέρου δε, θα δώσει μία νέα ώθηση στην αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου.

Αναλυτικά ο Αντιδήμαρχος Κώστας Ζαρδούκας αναφέρει :

«Υποβάλαμε 12 προτάσεις ισάριθμων έργων, εκ των οποίων οι 9 αφορούν έργα του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 7.826.861,67 € και 3 προτάσεις αφορούν σε έργα της ΔΕΥΑ Τεμπών συνολικού προϋπολογισμού 5.632.115,04 €. Τα προτεινόμενα έργα θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου Τεμπών και προέκυψαν κατόπιν συνεργασίας με τους Προέδρους των Κοινοτήτων και προτεραιοτήτων που θέσαμε ως Δημοτική Αρχή.»

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν οι παρακάτω προτάσεις για το Δήμο και τη ΔΕΥΑ Τεμπών :

 • «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» που αφορά σε βελτιώσεις – ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών συνολικού μήκους 30 χλμ, προϋπολογισμού 3.156.426,00 €.
 • «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» που αφορά στην αποπεράτωση του ημιτελούς δημοτικού κτιρίου στην είσοδο του Συκουρίου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών, προϋπολογισμού 1.156.200,00 €.
 • «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» που αφορά τη δημιουργία 6 πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών στο Δήμο Τεμπών προϋπολογισμού 2.232.000,00 €.
 • «ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ» που αφορά αφ΄ ενός στη χρηματοδότηση των απαιτούμενων μελετών για την προστασία της ακτής Αιγάνης (Μεσάγγαλα – Καστρί Λουτρό) , αφ΄ ετέρου την ωρίμανση 10 έργων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 445.483,96 €.
 • «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» προϋπολογισμού 111.815,69 €.
 • «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» που αφορά την προμήθεια 4 ηλεκτρικών οχημάτων και 2 σταθμών φόρτισης, προϋπολογισμού 260.400,00 €.
 • «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» προϋπολογισμού 44.969,62 €.
 • «ΤΕΜΠΗ: ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ» που αφορά την αναβίωση 21 ιστορικών διαδρομών στην σκιά του Ολύμπου με αρωγό την Τεχνολογία & την Τέχνη, προϋπολογισμού 346.022,00 €.
 • «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ» προϋπολογισμού 73.544,40 €.
 • «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ» που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση των αντλιοστασίων του Δήμου Τεμπών, προϋπολογισμού 1.929.918,64 €.
 • «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» που αφορά την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Συκουρίου, προϋπολογισμού 2.015.632,40 €.
 • «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ», προϋπολογισμού 1.686.564,00 €.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των προτάσεων, ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαρδούκας, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και της ΔΕΥΑΤ, για την άριστη συνεργασία τους και μεθοδικότητά τους για την εκπλήρωση της επιθυμίας της Δημοτικής Αρχής, παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες εργασίας τους εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού και των σεισμών που έπληξαν την περιοχή μας.

Εξάλλου, ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης, χαρακτήρισε το πρόγραμμα ως «μία μεγάλη ευκαιρία που ο δήμος Τεμπών δε θα αφήσει να πάει χαμένη».

Είπε συγκεκριμένα :

«Παρά το γεγονός του σεισμού του περασμένου  Μαρτίου, θα μπορούσαμε να μεταθέσουμε χρονικά την υποβολή των προτάσεων για αντικειμενικούς λόγους, όμως οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες του δήμου μας, εργάστηκαν μεθοδικά και αποτελεσματικά για να καταφέρουμε να είμαστε εντός του ορισθέντος χρονικού πλαισίου. Για το λόγο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω τόσο την Προϊσταμένη, όσο και τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας, για την όλη προσπάθεια.

Αναμένεται τώρα, μετά την αξιολόγησή τους από το υπουργείο Εσωτερικών, στους επόμενους μήνες να ξεκινήσουν οι πρώτες αποφάσεις ένταξης για τη χρηματοδότηση των έργων.

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στις διαμορφωμένες προτάσεις  που υποβάλαμε και να πω ότι τα έργα αφορούν το σύνολο του Δήμου Τεμπών με στόχους :

τη δημιουργία νέων υποδομών

την επίλυση χρόνιων προβλημάτων

τη βελτίωση του επιπέδου ζωής και της ασφάλειας των δημοτών μας

την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά την υλοποίηση των έργων

την πλήρη εναρμόνιση και συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή και περιβαλλοντική νομοθεσία

τη δημιουργία ενός σύγχρονου σχολικού περιβάλλοντος με την υλοποίηση παρεμβάσεων στα σχολικά κτίρια με την αναβάθμιση των υποδομών και

τη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας με τη διενέργεια προσεισμικού ελέγχου στις κρίσιμες κτιριακές υποδομές του Δήμου Τεμπών μετά και το σεισμό της τρίτης Μαρτίου στην περιοχή μας.

Το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αυτοδιοίκηση, για να κάνει βήματα μπροστά σε κρίσιμους τομείς που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία που ως Δήμος Τεμπών δε θα αφήσουμε να πάει χαμένη».

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ