ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr) σήμερα Τετάρτη 7 Ιουλίου στις 6 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Κατανομή εσόδων ΚΑΠ έτους 2021 (1η – 3η μηνιαία κατανομή) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (αριθ. πρωτ. 29852/16-04-2021 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».

Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης «ΨΥΓΕΙΩΝ -ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ της Ι. ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ – Μ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.».

Παραχώρηση χρήσης προς τον Δήμο Τυρνάβου ακινήτων ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ σε οικισμό εργατικών κατοικιών τ. ΟΕΚ.

Καταγγελία μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον Αμπελώνα.

Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης λόγω θανάτου.

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών καταστημάτων στον Αμπελώνα.

4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2021.

Έκδοση νέας άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.- Αίτηση κ. Λούτσου Μαρίας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com