ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ψήφισμα για τον θάνατο του αρχιτέκτοντα και πρώην δημοτικού συμβούλου του Δήμου Λαρισαίων κ. Νικου Παπαιωάνου, εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, το οποίο συνήλθε σήμερα εκτάκτως και σε δια περιφοράς συνεδρίαση.

Στο ψήφισμα αναφέρονται τα εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε έκτακτα σε δια περιφοράς συνεδρίαση την 12η Ιουλίου 2021, ύστερα από την αναγγελία του θανάτου του Νικολάου Παπαϊωάννου, πρώην Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:

Το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τη με αριθμ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Να δημοσιευθεί το παρόν.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com