ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 13 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/167/οικ.13250/28-6-2021 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
  2. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Τυρνάβου».
  3. Διαγραφές χρεών.
  4. Αποδοχή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων (αριθ. πρωτ. 49911/06-07-2021 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).
  5. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης οριστικού αναδόχου και κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου και των νομικών του προσώπων.
  6. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου Τυρνάβου προς εκτέλεση υπηρεσίας.
  7. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συλλογής και Μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων στη Δ.Ε. Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων πρόσκλησης.
  8. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού στο Δήμο Τυρνάβου για το έτος 2022 (αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75/οικ.13626/02-07-2021 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com