ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΤΕ ΛΟΓΩ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

Κατάσχεση έγινε και σε βάρος του δήμου Λαρισαίων που ήταν μέτοχος της ΔΕΣΠΤΑ

Σε κατασχέσεις χρημάτων του δήμου Τυρνάβου που βρίσκονται σε λογαριασμούς σε όλες τις Τράπεζες της χώρας μέχρι του ποσού των 80.000 € πλέον τόκων υπερημερίας και ανατοκισμού από 14/2/2020 που αποτελεί μέρος της απαίτησης που απορρέει από δάνειο του δήμου για τα σφαγεία, προχώρησε χθες ο ειδικός εκκαθαριστής της Αγροτικής Τράπεζας, βάσει διαταγής πληρωμής που είχε εκδοθεί σε βάρος του δήμου Τυρνάβου το 2020.

Ηδη το κατασχετήριο έχει επιδοθεί στον δήμο Τυρνάβου αλλά και στον δήμο Λαρισαίων που επίσης ήταν μέτοχος της διαδημοτικής επιχείρησης σφαγείων που σήμερα τελούν υπό εκκαθάριση.

Με βάσει το κατασχετήριο η Οικονομική Επιτροπή στη χθεσινή της συνεδρίαση αποφάσισε να καταθέσει ο δήμος Τυρνάβου αίτηση αναστολής εκτέλεσης της από 08/07/2021 κατάσχεσης εις χείρας τρίτου και πρότεινε τον ορισμό του δικηγόρου Γεωργίου Αντωνίου (Δικηγορική
εταιρεία : Β. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ – Α ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ) για να διαχειριστεί την υπόθεση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com