16 ΕΚΑΤ. € ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΙΒΑΝΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Το ΥΠΑΑΤ προωθεί αρδευτικά έργα που δίνουν λύση στο μείζον πρόβλημα της έλλειψης νερού στη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στη Μαγνησία

Έργα προϋπολογισμού 16.000.000,00 €, που δίνουν λύση στο αρδευτικό πρόβλημα της Μαγνησίας προωθεί το ΥΠΑΑΤ.
Συγκεκριμένα, στην προέγκριση της διακήρυξης με την οποία ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης του 1ου υποέργου: «Κατασκευή υπολειπόμενων έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, υπολειπόμενα έργα Α΄ φάσης», που είναι ενταγμένo στο Μέτρο 4, υπομέτρο 4.3, δράση 1 με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011462040 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχώρησε ο ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΤ κ. Δημ. Παπαγιαννίδης, ύστερα από οδηγίες του υπουργού κ. Σπήλιου Λιβανού και του υφυπουργού κ. Γιάννη Οικονόμου.

Με την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή υπολειπόμενων έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, υπολειπόμενα έργα Α΄ φάσης», επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των υδάτων του ταμιευτήρα Κάρλας για την άρδευση των περίξ περιοχών συμβάλλοντας έτσι:

  • στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων έλλειψης νερού και στην αύξηση της προσόδου των καλλιεργητών,
  • στην ανανέωση και την ποιοτική αναβάθμιση των νερών της λίμνης,
  • στη μείωση του αριθμού των εν λειτουργία αρδευτικών γεωτρήσεων στην περιοχή και στην αποκατάσταση του υδατικού ισοζυγίου των υπόγειων υδροφορέων της.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού στην πεδινή περιοχή, δυτικά της λίμνης Κάρλας, εντός του Θεσσαλικού Κάμπου.

Τα έργα αυτά αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού αξιοποίησης των υδάτων της λίμνης Κάρλας για άρδευση των πέριξ περιοχών. Με τη ζωογόνα μετάγγιση των νερών του Πηνειού, η λίμνη Κάρλα καταλαμβάνει πλέον 38.000 στρέμματα και έχει τη δυνατότητα να παρέχει νερό προς άρδευση που φτάνει τα 46 εκατ. κυβικά τον χρόνο και αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες 55.000 στρεμμάτων γεωργικής γης, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ωφέλειες του κάμπου από τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

Τα έργα της παρούσας εργολαβίας αναπτύσσονται στη Ζώνη 3, μεταξύ των αποχετευτικών τάφρων 1Τ και 2Τ νότια του ελικοδρομίου στο Στεφανοβίκειο και στο βόρειο τμήμα της Ζώνης 6, στην περιοχή μεταξύ των τάφρων 3Τ και της σιδηροδρομικής γραμμής βόρεια του οικισμού Ριζομύλου. Πιο συγκεκριμένα η εργολαβία για τις προς αξιοποίηση περιοχές Ζώνη 3 και βόρειο τμήμα Ζώνης 6 περιλαμβάνει:

  • Αρδευτικά δίκτυα διανομής, συνολικού μήκους 25.700μ.
  • Αντλιοστάσιο διανομής στη Ζώνη 3
  • Δεξαμενή Ρυθμίσεως  – Εξισώσεως  για την εξυπηρέτηση της άρδευσης της Ζώνης 6, αποθηκευτικού όγκου 52.000μ3 και ρυθμιστικού όγκου 5.800μ3
  • Έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης, συνολικού μήκους 25.000μ. περίπου και
  • Έργα αγροτικής οδοποιίας (αγροτικοί δρόμοι συνολικού μήκους 38.100μ. και βελτίωση υφιστάμενων συνολικού μήκους 37.500 μ.).

Η ανακοίνωση για την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοπράτησης του έργου θα γίνει εντός του Ιουλίου 2021.

Το έργο Χρηματοδοτείται από Το μέτρο 4.3.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

Η υλοποίηση του ΠΑΑ με τη σύσταση της νέας Γενικής Γραμματείας υπό τον Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη και τις νέες οδηγίες που δόθηκαν από τον Υπουργό Σπήλιο Λιβανό και τον αρμόδιο Υφυπουργό Γιάννη Οικονόμου, επιταχύνεται.

Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιείται προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών, καταναλωτών και πολιτών προς όφελος της Ελληνικής περιφέρειας και των αγροτικών περιοχών.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ