ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ;

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. μεταξύ των οποίων οι Β. Κόκκαλης και Αν. Βαγενά

Εξηγήσεις για το εάν ελέγχεται από την πολιτεία η εγκατάσταση σταθμών παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε γη υψηλής παραγωγικότητας ζητά ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτηση προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό.

Στην ερώτηση που συνυπογράφουν 32 ακόμη βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρονται τα εξής: «Με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4643/2019 (Α’ 193) και περαιτέρω με  το άρθρο 7 του ν. 4711/2020 (ΦΕΚ Α΄ 145), θεσπίσατε ρύθμιση σύμφωνα με την οποία για φ/β σταθμούς ισχύος μικρότερης του 1MW, θα επιτρέπεται η εγκατάσταση τους, σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, θέτοντας μία όμως προϋπόθεση, η οποία χαρακτηρίζεται αμιγώς ποσοτική. Δηλαδή, η προϋπόθεση είναι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους χορηγούνται δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, να καλύπτουν αγροτικές εκτάσεις που -αθροιζόμενες με τις αγροτικές εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης και τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄174)-, να μην υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Εν συνεχεία, κατ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, εκδώσατε την υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971 Κοινή Υπουργική Απόφαση,  (ΦΕΚ Β 3149/30.7.2020), δυνάμει της οποίας καθορίσατε το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη, εντός του οποίου επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού <= 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα και θέσατε το πλαίσιο των ενεργειών και των ελεγκτικών μηχανισμών των αρμόδιων υπηρεσιών, με σκοπό την ορθολογική εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης και την διαφύλαξη των καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Όμως, ήδη στον πρώτο χρόνο εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, δημιουργούνται υπόνοιες σε πολλούς, ενώ σε άλλους απλά επιβεβαιώνονται οι εξαρχής αμφιβολίες μας, αναφορικά με τα πραγματικά πολιτικά κίνητρα και την αληθή πολιτική βούληση, που λανθάνει πίσω από την διάταξη αυτή, δίνοντας μια προσχηματική διάσταση στην γραμματική της διατύπωση. Δηλαδή εάν η Κυβέρνηση πράγματι έχει ως σκοπό να τηρήσει ισορροπίες μεταξύ της οικονομικής και επενδυτικής δραστηριότητας και της προστασίας του φυσικού πλούτου των γόνιμων και παραγωγικών εκτάσεων, ή επρόκειτο για τον προθάλαμο της απόλυτης και ανεξέλεγκτης εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ, εις βάρος του πρωτογενούς τομέα, των καλλιεργειών, του φυσικού περιβάλλοντος. Εξάλλου, οι αμφιβολίες αυτές  εντείνονται αν ανατρέξουμε στα πρακτικά της συνεδρίασης της επιτροπής στην οποία οι φορείς, όπως ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταικών συστημάτων, ζήτησαν ευθέως από την Κυβέρνηση την  επέκταση της εγκατάστασης χωρίς περιορισμούς, ώστε να μην είναι «εξαρτώμενοι» μονίμως από τους γαιοκτήμονες της γης υψηλής παραγωγικότητας, αγοράζοντας την γη τους.

Πρόσφατα ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας, του ΓΕΩΤ.Ε.Ε, έφερε στο φως της δημοσιότητας στοιχεία τα οποία ενδεικτικά σε μικρές ΠΕ, όπως της Ημαθίας, και του Κιλκίς, οι γνωμοδοτήσεις σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας αφορούσαν την πλειονότητα. Πληροφορίες λένε ότι προφανώς και σε μεγάλες ΠΕ της Θεσσαλίας, και δη στην ΠΕ Λάρισας,  έχει δημιουργηθεί μια «βιομηχανία» παραγωγής αιτήσεων και φακέλων για διασύνδεση φωτοβολταϊκών σταθμών σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.

EΠΕΙΔΗ, τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν σαφή ένδειξη προτίμησης για αιτήσεις δημιουργίας φωτοβολταϊκών σταθμών σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες.

ΕΠΕΙΔΗ, υφίσταται ορατός ο κίνδυνος, εάν ήδη δεν έχει συμβεί, ο αριθμός των καταλαμβανόμενων εκτάσεων γης υψηλής παραγωγικότητας να υπερβαίνει το όριο που θεσπίστηκε και να βρεθούμε, εάν δεν βρισκόμαστε ήδη, ενώπιον μιας μη αναστρέψιμης άναρχης διασποράς σταθμών παραγωγής ΑΠΕ με θυσία όμως μυριάδες στρέμματα γόνιμης παραγωγικής γης, από έναν άκρατο καιροσκοπισμό, οδηγώντας στην εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών και στην ερημοποίηση της υπαίθρου.

ΕΠΕΙΔΗ, είναι ανάγκη να παρασχεθούν από τα συναρμόδια Υπουργεία, τα πλήρη στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει το ποσοστό των αιτήσεων ανά περιφερειακή ενότητα για την χορήγηση προσφορών σύνδεσης, καθώς και ο  επίσημος υπολογισμός για το εάν ο αριθμός των αιτήσεων, για τις οποίους έχουν χορηγηθεί για τα έτη 2020 και 2021,  δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν ή ξεπερνούν το επιτρεπόμενο όριο  του 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

ΕΠΕΙΔΗ, η εγκατάσταση ΑΠΕ πρέπει να είναι, απολύτως, συμβατή με τον αγροτικό χαρακτήρα των περιοχών.

ΕΠΕΙΔΗ, έχετε αναθέσει την αρμοδιότητα ελέγχου μη υπέρβασης του μέγιστου ορίου αποκλειστικά στον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), ο οποίος διενεργείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή στο στάδιο χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης και αφού έχει ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Επειδή δεν έχουν συνταχθεί χάρτες που να οριοθετούν σαφώς την Γη Υψηλής παραγωγικότητας με αποτέλεσμα ο ορισμός αυτής να επαφίεται στην ευσυνειδησία και την διακριτική ικανότητα των υπηρεσιών, βάση των δεδομένων κριτηρίων.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται ο κ. Υπουργοί:

Έχετε στοιχεία από το φορέα στον οποίο έχετε αναθέσει την αρμοδιότητα ελέγχου μη υπέρβασης του μέγιστου ορίου, δηλαδή από τον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), αναφορικά με τον αριθμό των αιτήσεων και των γνωμοδοτήσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών,  καθώς και το ποσοστό εξ αυτών που αφορούν σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας;

Ποιος είναι ο αριθμός των ήδη εγκατεστημένων και των ήδη αδειοδοτημένων σταθμών ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας;

Υπήρξαν περιπτώσεις υπέρβασης του ανώτατου ορίου και σε ποιο ποσοστό κυμαίνονται οι αποφάσεις απόρριψης των αιτήσεων για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, εξαιτίας υπέρβασης του ανώτατου ορίου;

Προτίθεστε να προχωρήσετε σε σύνταξη, εντός εκάστης ΠΕ, χαρτών Γης Υψηλής Παραγωγικότητας που θα εξασφαλίζουν τόσο την ασφάλεια δικαίου όσο και τις υπηρεσίες από τυχόν πιέσεις και παρεμβάσεις;»

Ο κ. Κόκκαλης ζητά να κατατεθούν στην Βουλή τα στοιχεία και όλα τα έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει το ποσοστό των αιτήσεων ανά  για την χορήγηση προσφορών σύνδεσης, καθώς και ο  επίσημος υπολογισμός για το εάν ο αριθμός των αιτήσεων, για τις οποίους έχουν χορηγηθεί για τα έτη 2020 και 2021,  δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν ή ξεπερνούν το επιτρεπόμενο όριο  του 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων, όπως αυτό έχει καθορισθεί ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Την ερώτηση συνυπογράφουν οι εξής βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία: Σωκράτης Φάμελλος, Αραχωβίτης Σταύρος, Μπάκης Γιώργος, Παπανάτσιου Αικατερίνη, Αθανασίου Αθανάσιος, Πούλου Παναγιού, Άννα Βαγενά, Τσίπρας Γεώργιος, Αβραμάκης Ελευθέριος, Μπέττυ Σκούφα, Ειρήνη Ελένη Αγαθοπούλου, Νίνα Κασιμάτη, Σπύρος Λάππας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χαρίτου Δημήτριος, Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης), Συρμαλένιος Νικόλαος, Σωκράτης Βαρδάκης, Μπάρκας Κωνσταντίνος, Πέρκα Θεοπίστη, Μουζάλας Ιωάννης, Μάλαμα Κυριακή, Τζούφη Μερόπη, Γιάννης Γκιόλας, Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος, Χρηστίδου Ραλλία, Ιωάννης Σαρακιώτης, Χρήστος Γιαννούλης, Κώστας Μάρκου, Νατάσα Γκαρά, Μανολης Θραψανιωτης και Mάριος Κατσής.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com