ΜΕΧΡΙ 3/8 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ &ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Το Τμήμα Προνοιακών Δομών(Παιδικοί σταθμοί) Δήμου Τυρνάβου, μετά την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  τής ΕΕΤΑΑ με αρ.πρωτ.9033/16-07-2021, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2021-2022, ενημερώνει ότι αιτήσεις για το πρόγραμμα υποβάλλονται  μόνο ηλεκτρονικά και για το χρονικό διάστημα από τις 19 Ιουλίου 2021 έως τις 3 Αυγούστου 2021.

Δικαίωμα υποβολής στην παρούσα πρόσκληση έχουν α)οι εργαζόμενες που είναι μισθωτές πλήρους ή  μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή αυτοαπασχολούμενες ή με εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή αυτοαπασχολούμενες και β)οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο  έγγραφο. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.eetaa.gr .

Οι μητέρες, που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους, μπορούν να απευθύνονται για διευκρινίσεις, πληροφορίες στα τηλέφωνα της αρμόδιας υπηρεσίας του τμήματος Προνοιακών Δομών(Παιδικοί σταθμοί Δήμου Τυρνάβου) τηλ.24923 50182.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε Η/Υ για τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας στον χώρο που στεγάζεται στο ισόγειο του Δημαρχείου Τυρνάβου και από ώρες 8:00-14:00.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων και των δύο γονέων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com