ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Α) Τοποθετήσεις σε οργανικά κενά λαμβάνοντας υπόψη το 8151/14-7-2021 έγγραφο του ΠΔΕ Θεσσαλίας

Β) Αίτηση επανεξέτασης

Α) Στην Πράξη 18/20-07-2021, έγινε επανάληψη της διαδικασίας τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολ. έτους 2021-22 μετά την τοποθέτηση των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών. Το συμβούλιο, συμμορφούμενο με το υπ. αριθμ. 8151/14-7- 2021 έγγραφο του ΠΔΕ Θεσσαλίας, με θέμα: [Αναπομπή του με αριθμ. πρωτ. 12598/12-7- 2021 εγγράφου της Δ/ντριας Δ/θμιαςΕκπ/σης Λάρισας με θέμα «Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων για το σχ. 2021-2022, μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών»], όπου ρητά αναφέρει ότι «….για λόγους νομιμότητας…..όλες οι εκπρόθεσμες δηλώσεις προτίμησης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, ήτοι οι δηλώσεις προτίμησης οι οποίες υπεβλήθησαν την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, μετά τις 9.00π.μ, πρέπει να θεωρηθούν ως ουδέποτε υποβληθείσες», προχώρησε σε αλλαγές.

Συνακόλουθα, στις τοποθετήσεις της Πράξης 15/28-6-2021 και 29-6-2021, όπως προτάθηκαν προς τον ΠΔΕ Θεσσαλίας με το με αριθμ. πρωτ. 12598/12-7-2021 έγγραφό μας, αποφασίστηκαν με την αρ. 18/ 20-07-2021 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Λάρισας κατά πλειοψηφία, οι παρακάτω αλλαγές:

1 226876 ΤΣΙΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΟ2 Παραμένει στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Αντί στο

Γυμνάσιο & Λ.Τ. Κρανέας

2 700483 ΤΣΙΟΥΡΒΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΟ2 Γυμνάσιο & Λ.Τ. Κρανέας

Αντί στο

Γυμνάσιο & Λ.Τ. Βερδικούσας

Κατά τα λοιπά οι τοποθετήσεις που έγιναν με την πράξη 15/ 28& 29-06-21 παραμένουν ως έχουν

Β) Κατόπιν επανεξέτασης αίτησης εκπαιδευτικού, στην ίδια συνεδρίαση με ομόφωνη απόφαση (18/ 20-07-2021 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Λάρισας) τροποποιούνται οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στην ειδικότητα ΠΕ04.01 ως ακολούθως:

1 213271 ΜΠΛΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕΟ4.01 Παραμένει στο 1ο ΕΠΑΛ Αγιάς

Αντί στο

11ο Γυμνάσιο Λάρισας

2 213282 ΝΑΣΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΟ4.01 11o Γυμνάσιο Λάρισας

Αντί στο

ΓΕΛ Γιάννουλης

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com