ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ EXALCO ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ

Ο Πρόεδρος και η Διοίκηση της βιομηχανίας αλουμινίου EXALCO έδειξαν για άλλη μια φορά την ανθρωπιστική ευαισθησία τους στην τοπική κοινωνία κάνοντας δωρεά δύο καρέκλες εξωτερικής αιμοληψίας στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.