ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΔΩΡΙΖΕΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 173 ΣΤΡ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Σύμφωνα με πρακτικό συνεδρίασης του Ειρηνοδικείου Λάρισας με το οποίο δημοσιεύθηκε η διαθήκη του Νικολάου Βλιώρα του Δημητρίου ο όποιος απεβίωσε στις 1-5-2021, κάτοικος εν ζωή Αργυροπουλίου ο αποβιώσας δωρίζει στην Κοινότητα Αργυροπουλίου και κατά επέκταση στο Δήμο Τυρνάβου 3 αγρούς

α) περιοχή “Μάτι” 101.495,84 τ.μ

β) περιοχή θέση “Μάτι” έκταση 64886,35 τ.μ και

γ) θέση “Μάτι” έκτασης7.354.72 τ.μ .

με τους εξής όρους:

α)Η Κοινότητα Αργυροπουλίου δεν θα έχει την εξουσία διαθέσεως, δηλαδή δεν θα πουλήσει και με οποιονδήποτε τρόπο δεν θα μεταβιβάσει ποτέ τους παραπάνω αγρούς σε τρίτα πρόσωπα, αλλά θα παραμείνουν για πάντα στην κυριότητα, νομή και κατοχή της,

β)η Κοινότητα όλα τα έσοδα από την εκμίσθωση ή από την οποιαδήποτε άλλης μορφής εκμετάλλευση των αγρών, θα διαθέσει για την κάλυψη των αναγκών της Κοινότητας Αργυροπουλίου και μόνο και συγκεκριμένα:

1 )Για τις ανάγκες επισκευής, ανακατασκευής ή συντήρησης της Εκκλησίας καθώς και του Κοινοτικού Καταστήματος του Αργυροπουλίου,

2)Για την οικονομική ενίσχυση των άπορων οικογενειών της Κοινότητας Αργυροπουλίου,

3)Για την απόδοση βραβείων και αριστείων στους αριστεύσαντες μαθητές και μαθήτριες του σχολείου του Αργυροπουλίου, καθώς και για κάθε άλλη ανάγκη της Κοινότητας Αργυροπουλίου.

Το θέμα απασχόλησε πρόσφατη συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου Αργυροπουλίου και το συμβούλιο αποφάσισε να κάνει αποδεκτή τη δωρεά και τους όρους που αναφέρονται στη διαθήκη.
Επίσης σημειώνει ότι ο δήμος Τυρνάβου θα πρέπει να πράξει όλες τις νόμιμες ενέργειες για να περιέλθουν τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια στο Δήμο Τυρνάβου εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους ( π.χ. χρέη προς εφορία κ. α).

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com