ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΠΥΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας ανασυγκροτήθηκε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Θεσσαλίας ως εξής:

1. Δοδοντσάκης Γεώργιος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ως Πρόεδρος με αναπληρώτριά του την Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ79.01.

2. Κανδήλα Ιουλία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή της τον
Μπουραζάνα Κωνσταντίνο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ03 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03.

3. Σταχτέας Χαράλαμπος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Ζιάκα Βασιλική, Διευθύντιρα Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11.

4. Βλαχάκης Απόστολος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Ξαφή Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06.

5. Μπαλαφούτη Ελένη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Κολλάτου Μαρίνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

4. Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή Πατησίων» ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σελέκο Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα Ιδιωτικά «Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη».

5. Βουρκούδης Απόστολος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.03, που υπηρετεί στην «Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης» ως μέλος με αναπληρώτριά του την
Αντωνιάδου Γεωργία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα Ιδιωτικά «Εκπαιδευτήρια Ράπτου».

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

4. Μπακογιάννης Κωνσταντίνος, «Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη» με αναπληρωτή του τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, «Σύγχρονη Παιδεία Βαθειά – Κυραϊλίδη».
5. Ράπτης Νικόλαος, «Εκπαιδευτήρια Ράπτου» με αναπληρωτή του τον Μανάκο Δημήτριο, «Εκπαιδευτήρια Αθηνά».

Ορίζεται ως Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Χατζοπούλου Ιωάννα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ (προσωρινός κλάδος) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας με αναπληρώτριά της την κ. Τερζούδη Μαρία, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ