Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ TΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ TOY ΤΟΕΒ ΜΑΤΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ανακοίνωση της διοίκησης του Οργανισμού που συνεχίζει να πιέζει για πολιτική λύση στο πρόβλημα

Ο Πρόεδρος & το Δ.Σ του Οργανισμού θα ήθελε να ενημερώσει τους αγρότες & την κοινή γνώμη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο ΤΟΕΒ & για το ιστορικό της δημιουργίας του χρέους .

Ο Οργανισμός που ιδρύθηκε το 1953 , καλύπτει τις κτηματικές περιφέρειες ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΜΑΥΡΟΛΙΘΟΥ ( ΒΡΥΟΤΟΠΟΥ ) – ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ – ΦΑΛΑΝΗΣ · ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ, συνολικής έκτασης 100.000 στρεμμάτων σε 2 δίκτυα ΠΑΥΥΘ & ΠΗΓΩΝ.

Η σημερινή διοίκηση που ανέλαβε το 2009 , παρέλαβε συνολικό χρέος που άγγιζε το 1.000.000,00 ευρώ .Ποσό που με τους τόκους υπερημερίας αυξανόταν κάθε χρόνο, χρέος που ήταν 700.000,00 ευρώ προς τη ΔΕΗ & τα υπόλοιπα σε τραπεζικά δάνεια, οφειλές & αποζημιώσεις σε εργαζομένους & προμηθευτές. Προμηθευτές που είχαν ήδη προβεί σε διαδικασίες κατάσχεσης κατά του Οργανισμού .

Παρόλο αυτό το χρέος ο ΤΟΕΒ κατάφερε να λειτουργεί μέχρι σήμερα , κλείνοντας όλα τα άλλα μέτωπα πλην αυτού της ΔΕΗ.

Οι λόγοι που η οφειλή προς τη ΔΕΗ δεν μπόρεσε να αντιμετωπιστεί & το χρέος αυξήθηκε είναι :

α ) Η παλαιότητα του υπέργειου δικτύου που ολοκληρώθηκε το 1978. Οι οξειδωμένοι σωλήνες φέρνουν τεράστιες απώλειες νερού που αγγίζει το 70%, δημιουργώντας αντίστοιχη σπατάλη στο ρεύμα. Για να αρδευτούν 7.000 στρέμματα για ένα έτος, καταναλώνουν ρεύμα αξίας 400.000 ευρώ με το οποίο θα μπορέσουν να αρδευτούν τα τριπλάσια στρέμματα .

β ) Τα μεγάλα σε ιπποδύναμη & παλαιά μοτέρ που είναι ενεργοβόρα & παρουσιάζουν συχνά βλάβες με μεγάλο κόστος επισκευών .

Το κόστος για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων ανέρχεται φτάνει στις 350 ευρώ , την ημέρα (jcb, εργάτες , μεταφορικά μέσα κλπ ).

γ ) Οι εκτεταμένες κλοπές ηλεκτρολογικού υλικού & τα παροχικά αυτών , δημιουργώντας κόστος αποκατάστασης που φτάνει στις 645.000 ευρώ .Μόνο για το 2021, 30 γεωτρήσεις υπέστησαν κλοπές & για την αποκατάσταση πληρώθηκε το ποσό των 72.000,00 ευρώ, κλοπές που συνεχίζονται ακόμη & σήμερα, διευκολυνόμενες από τη διακοπή του ρεύματος.

Σε μια δύσκολη συγκυρία με κορωνοϊό ,παγωνιές, χαλάζι & σεισμό, ο ΤΟΕ8 προσπαθώντας να μειώσει το κόστος λειτουργίας του & για αποφυγή ατυχημάτων, σε κομβικά σημεία προχώρησε σε υπογείωοη 15 χιλιομέτρων με δικά του κεφάλαια.

Η σημερινή πρόταση του Δ.Σ του Οργανισμού είναι:

Η σύνδεση του ρεύματος για τις επόμενες 40 ημέρες για να μην καταστραφεί η παραγωγή με παράλληλη καταβολή μέρους της οφειλής σε αυτό το διάστημα.

Μετά το διάστημα αυτό , ξεκινάει με ήδη εγκεκριμένη απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας & τον Περιφερειάρχη Κων. Αγοραστό , το έργο υπογειοποίησης των αγωγών , μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020,4 εκατομυρίων ευρώ , που περιλαμβάνει :

ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INVERTER

Έργο που με την αποπεράτωσή του , το Μάρτιο του 2022 , θα δώσει , λύση στο του κόστους & θα επιτρέψει στον Οργανισμό να αρχίσει να αποπληρώνει τις οφειλές προς τη ΔΕΗ .

Για τον ΤΟΕΒ

ο πρόεδρος

Σωτήρης Τζιούφας