ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9 ΕΚ. €

Αφού πέρασαν από 1.000 κύματα λόγω των αλλοπρόσαλλων αποφάσεων του τότε υπουργού Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκου, που πήρε τα έργα από το Φιλόδημος 1 όπου είχαν ενταχθεί μετά από ενέργειες της δημοτικής αρχής του Π. Σαρχώση και τα μετέφερε στο πρόγραμμα Τρίτσης, έφτασε επιτέλους η ώρα μετά από σχεδόν 2,5 χρόνια να δημοπρατηθούν 3 εμβληματικά έργα με 2 υποέργα της ΔΕΥΑ Τυρνάβου συνολικού προϋπολογισμού 8.934.000 €.

Την εκκίνηση των διαδικασιών δημοπράτησης μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστηκα και σίγουρα εντός του Αυγούστου, σηματοδοτεί το γεγονός ότι η ΔΕΥΑ Τυρνάβου με 5 διαφορετικές αποφάσεις προχώρησε στη δέσμευση των ποσών που είχε εγγράψει στον προϋπολογισμό για το κάθε έργο ξεχωριστά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη όπως προβλεπόταν από το Φιλόδημος 1 και στη συνέ3χεια από το πρόγραμμα Τρίτσης τα έργα θα χρηματοδοτηθούν μέσω δανείου από το Παρακαταθηκών και Δανείων και ήδη οι σχετικές αποφάσεις για τη σύναψη των συμβάσεων μεταξύ δήμου και ταμείου έχουν εγκριθεί.

Τα έργα που πρόκειται να γίνουν είναι:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛTΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πιο συγκεκριμένα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων εγκρίθηκαν:

Η σύμβαση χορήγησης επενδυτικού δανείου, από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ προς την ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για τη χρηματοδότηση εκτέλεσης της Πράξης Έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛTΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», ύψους 3.850.000,00 €, που περιλαμβάνει σαν υποέργο το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, με προϋπολογισμό 3.000.000,00 €.

Η σύμβαση χορήγησης επενδυτικού δανείου, από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ προς την ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για τη χρηματοδότηση εκτέλεσης της Πράξης Έργου με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», ύψους 2.500.000,00 €, με προϋπολογισμό 2.500.000,00 € .

Η σύμβαση χορήγησης επενδυτικού δανείου, από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ προς την ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για τη χρηματοδότηση εκτέλεσης της  Πράξης Έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», ύψους 3.000.000,00 €, που περιλαμβάνει σαν υποέργο το έργο με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με προϋπολογισμό 2.550.000,00 €.

Η σύμβαση χορήγησης επενδυτικού δανείου, από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ προς την ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για τη χρηματοδότηση εκτέλεσης της Πράξης Έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛTΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», ύψους 3.850.000,00 €, που περιλαμβάνει σαν υποέργο το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 500kWP ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» , με προϋπολογισμό 350.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (84.000,00 €) ήτοι σύνολο 434.000,00 €.

Η σύμβαση χορήγησης επενδυτικού δανείου, από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ προς την ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για τη χρηματοδότηση εκτέλεσης της Πράξης Έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», ύψους 3.000.000,00 €, που περιλαμβάνει σαν υποέργο την προμήθεια με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με προϋπολογισμό 450.000,00 €

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com