ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5/8

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Τυρνάβου με τηλεδιάσκεψη (μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021 και ώρα 19.00′, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μαθητεία ΕΠΑΛ) για απασχόληση στο Δήμο Τυρνάβου κατά την περίοδο 2021-2022.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τυρνάβου με τον αναπληρωτή του, στη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λάρισας «ΟΡΦΕΑΣ-ΟΚΑΝΑ».

Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δύο (2) Βρεφικών Σταθμών στο Δήμο Τυρνάβου.

Ορισμός Ειδικής Επιτροπής επιλογής παιδιών και μοριοδότησης στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Τυρνάβου.

Θέσπιση και εξειδίκευση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων για τις εγγραφές- επανεγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Τυρνάβου.

Οικονομική εισφορά-τροφεία γονέων νηπίων παιδικών σταθμών Δήμου Τυρνάβου.

Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση υπόθεσης στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας.

Έγκριση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης αναφορικά με την από 23-03- 2021 “αγωγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

Χορήγηση 2ης συμβατικής παράτασης εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

Έγκριση Β1 σταδίου συμπληρωματικής σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» (Β1 στάδιο πολεοδομικής μελέτης, ΣΜΠΕ).

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Αμπελώνα: «Απαγόρευση στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5t σε τμήματα των οδών Ηπείρου και Φειδίου».

Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης «ΑΓΡΟΙΚΙΑΣ» του «ΚΟΥΚΟΥΔΗΜΗΤΡΟΥτου ΖΗΣΗ».

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τυρνάβου και της Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου για την παραχώρηση χρήσης φορτηγού αυτοκινήτου.

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου. (αριθ. 40/2021 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ)

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Κοινότητα Αμπελώνα.

Έγκριση εκμίσθωσης περιπτέρου στην Κοινότητα Αργυροπουλίου.

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Δαμασίου.

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Δαμασίου.

Έγκριση πολυετούς εκμίσθωσης εκτάσεων της Κοινότητας Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου για δενδροκαλλιέργεια-αμπελοκαλλιέργεια και καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας.

Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την πολυετή εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την πολυετή εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου.

Επί προτάσεως ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Τυρνάβου».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com