459 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφό του προς τους Δήμους της Χώρας ανακοίνωσε ότι με Απόφαση της Επιτροπής της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ ως ισχύει, εγκρίθηκε για το διδακτικό έτος 2021-2022:

– ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων,

– ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού.

Βάσει αυτής της απόφασης για τους δήμους του νομού ισχύουν τα εξής:

Δήμος Αγιάς 53 ώρες ημερησίως 18 άτομα

Δήμος Ελασσόνας 154 ώρες ημερησίως 51 άτομα

Δήμος Κιλελέρ 82 ώρες ημερησίως 27 άτομα

Δήμος Λαρισαίων 786 ώρες ημερησίως 262 άτομα

Δήμος Τεμπών 87 ώρες ημερησίως 29 άτομα

Δήμος Τυρνάβου 145 ώρες ημερησίως 48 άτομα

Δήμος Φαρσάλων 71 ώρες ημερησίως 24 άτομα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ