ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ: Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΕΔΕΣΕ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ

Θεωρεί τις φωτιές κάθαρση επειδή η κυβέρνηση νομοθέτησε υπέρ των γκέι

Με ένα μακροσκελές κείμενο που έχει τον τίτλο “Αλήθειες για τη συμφορά” ο Μητροπολίτης Πειραιώς, Σεραφείμ συνδέει την πύρινη λαίλαπα των τελευταίων ημερών που προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές στη χώρα και με την ομοφυλοφιλία. Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως η απόφαση των κυβερνώντων να θεσμοθετήσουν υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αποτελεί “ύβρι” μετά από την οποία έρχεται πάντοτε η κάθαρση.

“Τέλος μέ ἀγάπη στούς κυβερνῶντες θά τούς ἔλεγα ὅτι ὅταν προβάλλουν τήν ἀνατροπή τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί φυσιολογίας καί τήν θεσμοθετοῦν ὡς δῆθεν ἀνθρώπινο δικαίωμα, παρ’ ὅλο πού καμμία σχέση δέν ἔχει μέ τήν ἀνθρώπινη φύση καί τήν θεωροῦν καί ὡς προσόν τοῦ βιογραφικοῦ σημειώματος γιά τήν ἀνέλιξη σέ ὑπουργικούς θώκους δέν ἀντιλαμβάνονται ὅτι αὐτό ἀποτελεῖ ὕβρι καί κάθε ὕβρις λαμβάνει κάθαρση καί “ἔνδικον μισθαποδοσίαν” γιατί αὐτό ἐπιτάσσει ὁ παγκόσμιος πνευματικός Νόμος; Ἤδη τήν ἔλαβαν. Καί δυστυχῶς τήν πληρώνουν καί ἐκείνοι πού ἀδιαμαρτύρητα τό ἀνέχονται. Ἄς φροντίσομε ὅλοι νά ἀνανήψομε ἄν θέλομε τήν θεία συναντίληψη” ανέφερε χαρακτηριστικά το επίμαχο απόσπασμα.

Την ίδια ώρα, πήρε θέση και για την κλιματική αλλαγή, προτείνοντας ως λύση την τεχνολογία του υδρογόνου, χάρις στην οποία, σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Πειραιώς “δέν χρειάζονται οὔτε τά ὀρυκτά καύσιμα (ὑδρογονάνθρακες) καί λιγνίτης, οὔτε ἡ ἐξόρυξη φυσικοῦ ἀερίου, οὔτε οἱ λεγόμενες ἐναλλακτικές καί ἀνανεώσιμες πηγές, πού προσβάλλουν τό περιβάλλον ὅπως οἱ “σιδερόφρακτες” ἀνεμογεννήτριες, προϊόν της “μεγαλωνύμου” Γερμανικῆς βιομηχανίας ἤ τά φωτοβολταϊκά πάρκα”.

Αναλυτικά το κείμενο

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΟΡΑ

Κατώδυνοι ἀπό τίς ὑπερπυρκαγιές πού κατέστρεψαν 800.000 στρέμματα παρθένων δασῶν τῆς πατρίδος μας, μέ εὐλάβεια μπροστά στούς δοκιμαζομένους ἀδελφούς, πού εἶδαν τήν πατρογονική κληρονομιά καί τούς κόπους μιᾶς ζωῆς νά γίνονται παρανάλωμα τῶν ἀδηφάγων φλογῶν μέ ἀναπτυσσόμενες θερμοκρασίες 1000 βαθμῶν Κελσίου καί στροβιλισμούς ἰδίου μικροκλίματος, θά μᾶς ἐπιτραπεῖ νά ἀρθρώσουμε λίγες ταπεινές σκέψεις, προσευχόμενοι νά καταπέμψη ὁ Πανάγιος Θεός παραμυθία στούς πυροπλήκτους καί ἔμπνευση στούς ὑπευθύνους γιά τήν ἀνάταξη τοῦ κακοῦ.

Αὐτές τίς σκέψεις τίς ἀρθρώνουμε ὄχι ὡς Μητροπολίτης, ἀλλά ὡς ἔσχατος πολίτης μέ τή γνώση καί ἐμπειρία τοῦ κοινοῦ νοῦ καί τῶν 65 χρόνων βίου.

Καί ξεκινᾶμε μέ τήν ἀδιαμφισβήτητη κλιματική ἀλλαγή-κρίση. Τό θέμα πονάει πολύ γιατί ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη κυρία αἰτία τῆς ἀλλαγῆς-κρίσεως ὀφείλεται στήν ἀπληστία τῶν διεθνῶν παικτῶν καί τῶν μεγάλων κρατῶν, πού τό μόνο πού τούς ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ κερδοφορία καί τό ὑλικό ὄφελος. Ἡ πιό κραταιά ἀπόδειξη, ἡ τελεία συκοφάντηση τῶν εἰδημόνων ἐπί τοῦ θέματος καί ἡ ἀπαξίωση των καί ὁ διεθνής διασυρμός τους. Ὑπάρχει λύση; Ἀσφαλῶς. Καί λέγεται τεχνολογία τοῦ ὑδρογόνου, τοῦ ἄφθονου στοιχείου τῆς φύσης ἀφοῦ τό νερό περιέχει H2O. Ἑπομένως δέν χρειάζονται οὔτε τά ὀρυκτά καύσιμα (ὑδρογονάνθρακες) καί λιγνίτης, οὔτε ἡ ἐξόρυξη φυσικοῦ ἀερίου, οὔτε οἱ λεγόμενες ἐναλλακτικές καί ἀνανεώσιμες πηγές, πού προσβάλλουν τό περιβάλλον ὅπως οἱ “σιδερόφρακτες” ἀνεμογεννήτριες, προϊόν της “μεγαλωνύμου” Γερμανικῆς βιομηχανίας ἤ τά φωτοβολταϊκά πάρκα.

Γιατί ὅμως αὐτή τήν τεχνολογία τοῦ ὑδρογόνου, πού θά μποροῦσε παγκόσμια νά λύσει τό ζήτημα διαχρονικά καί τελεσίδικα τήν ἀπαξιώνουν οἱ μεγάλοι παῖκτες; Μά γιατί θά γκρεμιστεῖ τό “παλάτι” τῆς ἀναισχύντου εὐμάρειάς τους. Τόσο χυδαῖα καί τόσο ἀπάνθρωπα! Τί θά κάνουν πλέον οἱ 7 ἀδελφές τά διϋλιστήρια, οἱ στόλοι τῶν ἐφοπλιστῶν, οἱ Ἄραβες μέ τά χαρέμια τους, τά χρηματιστήρια καί οἱ εἰσηγμένες μετοχές τους; Νά γιατί προτιμᾶται ὁ θάνατος τοῦ πλανήτη, ἀπό τή ζωή τοῦ πλανήτη, γιά τό χυδαῖο ὑλικό κέρδος. Μᾶς θυμίζει ὅμως κάτι αὐτό, τούς ἀπόλυτους λόγους τοῦ Κυρίου “Πῶς δυσκόλως οἱ τά χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! Εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διά τρυμαλιᾶς ραφίδος εἰσελθεῖν ἤ πλούσιον εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν”. (Λουκ. 18,26). Καί γιά νά προλάβω καλοθελητάδες, ὑπενθυμίζω ὅτι ὁ κολοσσός αὐτοκινητοβιομηχανία BMW ἔθεσε πρό ὀλίγων ἐτῶν σέ κυκλοφορία κινητήρα μέ καύσιμο ὑδρογόνο, δηλαδή νερό, ἀλλά σέ ἔκδοση 735, πού γιά νά τό πάρεις θά πρέπει νά ἀνήκεις στούς παραπάνω “καρχαρίες”. Ἀντιλαμβάνεσθε τά ὑπόλοιπα…

Τό προκλητικό ὅμως εἶναι ὅτι καμμία διακυβέρνηση τῶν λεγόμενων συντηρητικῶν, κεντρώων ἤ ἀριστερῶν δέν τολμᾷ νά ἀναμετρηθεῖ παγκοσμίως μέ τό ἐγκληματικό αὐτό σύστημα τῶν διεθνῶν παικτῶν. Λεκτικῶς καταγγέλλουν μέν, ἀλλά πρακτικῶς συμπράττουν δέ!!!

Καί προχωροῦμε στά “καθ’ ἠμᾶς”.

Ἀσφαλῶς οἱ ὑπερπυρκαγιές σέ ὅλη τή χώρα δέν μποροῦσαν ἀνθρωπίνως κατασταλτικά νά ἀντιμετωπισθοῦν μέ κανένα γήινο τρόπο καί μάλιστα σέ τόσο μεγάλο ἀριθμό. Ὑπερπυρκαγιές χιλίων βαθμῶν Κελσίου καί ἄνω, ὅπου τήκονται οἱ ἀλουμινένιες ζάντες τῶν καμμένων αὐτοκινήτων δέν σβήνονται οὔτε μέ ἐναέρια, οὔτε μέ χερσαῖα μέσα. Εἶναι ἀδύνατον. Τό ριπτόμενο νερό ἐξατμίζεται καί τό ὀξυγόνο τροφοδοτεῖ τήν πυρκαγιά. Τόσο ἁπλά συμβαίνει!

Ὅμως διαχρονικά ὑπάρχουν μεγάλες εὐθύνες στίς διακυβερνήσεις τῆς Χώρας, ἀπό τήν μεταπολίτευση καί δόθε.

Ἦλθαν στήν Ἑλλάδα δισεκατομμύρια ἀπό τά πακέτα Ντελόρ, τά Μ.Ο.Π. τά ΕΣΠΑ. Ποιά ὅμως διακυβέρνηση σκέφτηκε νά ὑπογειοποιήσει τίς γραμμές ὑψηλῆς τάσης χιλιάδων Volt, πού διέρχονται μέσα ἀπό τά δάση μας; Ἄφησαν τούς πυλῶνες νά σκορπίζουν τή φωτιά καί τόν ὄλεθρο κάθε καλοκαῖρι.

Καί ἀκόμη, φρόντισαν ἀντί νά αὐστηροποιηθοῦν οἱ ποινές γιά τούς δόλιους ἐμπρηστές, πού δυστυχῶς ὑπάρχουν καί αὐτοί, μέ ἰσόβια κάθειρξη, τίς ἐλαχιστοποίησαν μέσα στή “λόξα” τοῦ αὐθαιρέτου δικαιωματισμοῦ.

Διερωτῶνται ὅλοι πῶς ἡ τελευταία ὑπερπυρκαγιά τῆς Ἀττικῆς πέρασε τήν ἀπόλυτη ἀντιπυρική ζώνη τῆς Ἐθνικῆς Ὁδοῦ. Δέν κοίταξαν ὅμως λίγο τά ρεῖθρα τῆς πλευρᾶς πού πέρασε ἡ πυρκαγιά, γιατί ἦταν ὄχθος δύο μέτρων ξερόκλαδα, προσάναμμα τέλειο γιά τίς κάφτρες τοῦ μικροκλίματος τῆς κατακαιομένης ἀπέναντι πλευρᾶς. Τό ἴδιο ὅμως ὄργιο σέ κάθε δρόμο τῆς πατρίδος, χορτάρια ξερά, πευκοβελόνες καί κλαδιά, ἕτοιμο προσάναμμα γιά κάθε μικροφωτιά, ὥστε νά ἀποβεῖ ὑπερπυρκαγιά. Ἀκούσατε νά ἐπιβάλλεται ἡ ὑποχρέωση στίς Περιφέρειες, στούς ἰδιοκτῆτες καί τούς Δήμους γιά τόν καθαρισμό τῶν χώρων ἀπό τά ἐπικίνδυνα προσανάματα; Νήδυμος ὕπνος, πού μᾶς ξυπνάει δυστυχῶς μόνο τό κακό.

Τώρα ἐνώπιόν μας καί ἡ παθογένεια τῶν λεγομένων “δασαρχείων”, πού δέν φθάνει ὅτι ὑποχρηματοδοτοῦνται, ἀλλά καί μαστίζονται καί ἀπό τήν ἀρτηριοσκληρωτική ἀπρονοησία.

Ἀρνοῦνται μετά “βδελυγμίας” νά κοποῦν 10-20 πεῦκα γιά τή δημιουργία ἀντιπυρικῶν ζωνῶν, ἀπαραιτήτων γιά τήν ἐπίβίωση τοῦ δάσους καί βλέπουμε νά καίγονται 10.000 πεῦκα χωρίς νά προβληματίζονται οἱ υπεύθυνοι “προστάτες” τοῦ δασικοῦ μας πλούτου.

Γι’ αὐτό οἱ συγκεκριμένες ἁρμοδιότητες προστασίας τῶν δασῶν κατεπειγόντως κατά τήν γνώμη μου θά πρέπει νά περιέλθουν στούς αἱρετούς Δημάρχους καί Περιφερειάρχες ὡστε νά ἀποδίδουν λόγο στό ἐκλογικό σῶμα γιά τίς σχετικές ἐνέργειές τους. Εἶχα μιά φαιδρά ἐμπειρία γιά τήν κοπή ἑνός εὐκαλύπτου, πού γκρέμιζε τά θεμέλια ἑνός ἐνοριακοῦ Ναοῦ μας, νά χρειάζονται διαδικασίες 2 ἐτῶν γιά τήν λήψη τῆς σχετικῆς ἀδείας. Ὅσον ἀφορᾷ τώρα στήν δι’ ἀέρος πυρόσβεση, τό ζήτημα εἶναι ἐξαιρετικά κρίσιμο καί θά πρέπει νά ἐπανεκτιμηθεῖ, διότι ἄλλο εἶναι νά προγραμματίζεται ἐναέρια κατάσβεση 2 ἤ 3 πυρκαγιῶν καί ἄλλο νά ὑφίσταται ἀνάγκη γιά κατάσβεση 10 ταυτοχρόνως πυρκαγιῶν.

Ἔπειτα τά ρωσικά ὑπεραεροπλάνα, πού μποροῦν νά μεταφέρουν 12,5 τόνους νεροῦ δέν συνάδουν μέ τό ἀνάγλυφο τῆς χώρας μας, γιατί κατασκευάσθηκαν γιά τίς ἀπέραντες ρωσικές στέπες. Εἶναι ὅμως πρόδηλος ἀνάγκη ὁ ἐπανακαθορισμός τῶν ἐναερίων μέσων.

Τέλος μέ ἀγάπη στούς κυβερνῶντες θά τούς ἔλεγα ὅτι ὅταν προβάλλουν τήν ἀνατροπή τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί φυσιολογίας καί τήν θεσμοθετοῦν ὡς δῆθεν ἀνθρώπινο δικαίωμα, παρ’ ὅλο πού καμμία σχέση δέν ἔχει μέ τήν ἀνθρώπινη φύση καί τήν θεωροῦν καί ὡς προσόν τοῦ βιογραφικοῦ σημειώματος γιά τήν ἀνέλιξη σέ ὑπουργικούς θώκους δέν ἀντιλαμβάνονται ὅτι αὐτό ἀποτελεῖ ὕβρι καί κάθε ὕβρις λαμβάνει κάθαρση καί “ἔνδικον μισθαποδοσίαν” γιατί αὐτό ἐπιτάσσει ὁ παγκόσμιος πνευματικός Νόμος; Ἤδη τήν ἔλαβαν. Καί δυστυχῶς τήν πληρώνουν καί ἐκείνοι πού ἀδιαμαρτύρητα τό ἀνέχονται. Ἄς φροντίσομε ὅλοι νά ἀνανήψομε ἄν θέλομε τήν θεία συναντίληψη.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ