Ν. ΓΑΤΣΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Με αφορμή την καταγγελία του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δήμο Ελασσόνας κ. Ν. Ευαγγέλου για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και την επιλογή των αναδόχων, το γραφείο τύπου του Δήμου Ελασσόνας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ενώ στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις από τον Δήμαρχο Ελασσόνας για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και την επιλογή των αναδόχων, ο κ. Ευαγγέλου επανέρχεται και πάλι στο θέμα με καταγγελίες για δήθεν απευθείας αναθέσεις και κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος.

Οφείλουμε λοιπόν να ενημερώσουμε τους πολίτες για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και την επιλογή των αναδόχων προς αποφυγή περαιτέρω παραπληροφόρησης.

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Ελασσόνας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισμού της 3ης Μαρτίου. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης διαρκεί τουλάχιστον 6 μήνες, έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2021, και αποσκοπεί στην ταχύτερη και ευχερέστερη διαχείριση των επιπτώσεων του σεισμού.

Όσο διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Ελασσόνας μπορεί να προχωρήσει στην εκτέλεση εργασιών ή έργων με τη διαδικασία της επιλογής αναδόχου μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Τον ανάδοχο των εργασιών ή των έργων επιλέγει η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της και όχι ο Δήμαρχος, όπως συμβαίνει με τις απευθείας αναθέσεις. Η διαπραγμάτευση βασίζεται στην τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό, που συντάσσει η αρμόδια υπηρεσία, ενώ στη συνέχεια με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επιλέγονται ο οικονομικός φορέας ή οι οικονομικοί φορείς, στους οποίους αποστέλλεται η πρόσκληση υποβολής προσφοράς. Μετά την κατάθεση των προσφορών η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών ή του έργου στον οικονομικό φορέα που έχει προσφέρει τη μεγαλύτερη έκπτωση.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου έργου είναι μία σύντομη διαδικασία που ολοκληρώνεται εντός 30-40 ημερών, σε αντιδιαστολή με την συνήθη διαδικασία της δημοπρασίας που ολοκληρώνεται συνήθως εντός 8-12 μηνών. Είναι επομένως μονόδρομος η επιλογή της σύντομης διαδικασίας για την αποκατάσταση των ζημιών σε πληγείσες υποδομές του Δήμου, όπως σχολικά κτίρια, δίκτυα άρδευσης, εγκαταστάσεις ύδρευσης, και όλες τις επισκευαστικές εργασίες που συνδέονται με το σεισμό της 3ης Μαρτίου.

Είναι προφανές ότι η επιλογή των οικονομικών φορέων και η προσφερόμενη εργολαβική αμοιβή συνδέεται άμεσα με την ταχύτητα αποκατάστασης των ζημιών και με τον χρόνο ανταπόκρισης, που πρέπει να είναι εξαιρετικά σύντομος.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας είχε εξ αρχής δηλώσει σε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής ότι τα κριτήρια για την επιλογή των αναδόχων στα έργα του σεισμού θα είναι η ταχύτητα, η εμπειρία και η συνέπεια. Έτσι, η επιλογή των αναδόχων είναι απολύτως στοχευμένη στην επίσπευση των εργασιών και στη συνέπεια του εργολάβου. Αποδεικνύεται άλλωστε εκ του αποτελέσματος η επιτυχημένη επιλογή των εννέα (9) πρώτων αναδόχων που σε ελάχιστο χρόνο ολοκλήρωσαν την επισκευή του Λυκείου Δομενίκου, την κατασκευή βάσεων έδρασης στο Δημοτικό Σχολείο Βλαχογιαννίου, επισκευαστικές εργασίες σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελέτη στατικής επάρκειας και αποκατάστασης λιθόκτιστων σχολείων, προμήθεια τσιμεντοδοκών για οικίσκους, ηλεκτρολογικές εργασίες σύνδεσης κλιματιστικών, αποκαταστάσεις υποδομών και δικτύων άρδευσης.

Αξίζει τέλος να τονίσουμε ότι η μελέτη και η αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός της 3ης Μαρτίου δεν έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης να αποτελεί και στη συνέχεια τη μόνη ευέλικτη και συνετή επιλογή για την ταχεία αποκατάσταση των υποδομών προς εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας».

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ