42 ΑΤΟΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Το δρόμο για την πρόσληψη 42 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στο δήμο Λαρισαίων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών άνοιξε με την απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του δήμου, η οποία προχώρησε στον καθορισμό των ειδικοτήτων για την πρόσληψη των σαράντα δύο (42) ατόμων.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και για την πρόσληψη αυτών των ατόμων αναμένεται να εκδοθεί η σχετική προκήρυξη μέσα στο επόμενο διάστημα.

Οι θέσεις και οι ειδικότητες φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: