ΕΡΓΑ 7.61 ΕΚ. € ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στην προτεραιοποίηση των έργων που θα διεκδικήσει ο δήμος Τυρνάβου από το πρόγραμμα Τρίτσης και τα οποία σύμφωνα με όσα θα συζητηθούν αύριο στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου είναι προϋπολογισμού 7.61 εκ. € και αναλύονται ως εξής βάσει της προτεραιότητας που βάζει ο δήμος Τυρνάβου:

Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟ ΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

1η . Πρόσκληση ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ της πράξης με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με προϋπολογισμό 2.270.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

2η . Πρόσκληση AT09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ της πράξης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 620.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ).

3η . Πρόσκληση AT08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».
και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ της πράξης με τίτλο : «ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ‘ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ’» με προϋπολογισμό 786.160,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

4η . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»
και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ της πράξης με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ» με προϋπολογισμό 1.619.580,53 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

5η. Πρόσκληση ΑΤ04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ της πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Προϋπολογισμό 2.232.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

6η . Πρόσκληση AT11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο
«ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Προϋπολογισμό 86.777,66 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com