ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την 31η του μηνός Αυγούστου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχή επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού SARS-CoV2 καθώς και λοιπών δαπανών. (αριθ. πρωτ. 61397/17-08-2021 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).

Αποδοχή επιχορήγησης στο Δήμο Τυρνάβου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης. – Κατανομή της επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 62036/20-08-2021 απόφαση ΥΠΕΣ).

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την απόκρουση της από 14-06-2021 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας.

Διαγραφή χρεών.

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Δαμασίου.

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Δαμασίου.

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Δαμασίου.

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση θέσης περιπτέρου στην Κοινότητα Αργυροπουλίου.

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Δαμασίου.

Αντιμετώπιση εργασιών καθαρισμού & ευπρεπισμού δημοτικών καταστημάτων & λοιπών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Αμπελώνα.

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών παραλλαγής δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Τύρναβο.

Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2021, κατά το β΄ τρίμηνο του 2021.

Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2018.

Προέλεγχος επί του Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.

Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2019.

Προέλεγχος επί του Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2019.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com