ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΠΕΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η επιστολή του συλλόγου προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας

κε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι,
με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο (α) της Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας προτάθηκε η δημιουργία μιας επιπλέον Γενικής Δ/νσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, αυτή της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας και Ελέγχου Δόμησης και ο Σύλλογος Εργαζόμενων Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΣΕΠΕΘ) διαφώνησε και αιτιολόγησε πλήρως την διαφωνία του,

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό απόσπασμα (β) του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΘ κατά την συνεδρίασή του την Πέμπτη 29-07-2021 επικαλείστε, στα έχοντας υπόψη (αα: 8) τις απόψεις του ΣΕΠΕΘ (1251/28-07-2021) οι οποίες αφορούν την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας και Ελέγχου Δόμησης.

Χωρίς ενημέρωση και απαξιώνοντας για πολλοστή φορά τον ΣΕΠΕΘ και τα μέλη του εισηγηθήκατε την δημιουργία ακόμη μιας νέας Γενικής Διεύθυνσης Έργων και Υποδομών εκτός της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας και Ελέγχου Δόμησης χωρίς να ενημερώσετε τον ΣΕΠΕΘ για να εκφέρει γνώμη, όπως έπρεπε να πράξετε.

Οι αντιρρήσεις και οι παρατηρήσεις μας “έμειναν στα χαρτιά” και δεν ενεργήσατε για πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, δεν αυξήσατε τις Δ/νσεις και τα Τμήματα των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της νέας Γενικής Δ/νσης.

Διαφωνούμε εκ’ νέου με την προτεινόμενη τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εφόσον δεν προτίθεται να προβεί σε ουσιαστικές τροποποιήσεις, οι οποίες θα συνοδεύονται και από την αντίστοιχη οργάνωση των υπηρεσιών (προσλήψεις προσωπικού και διεύρυνση οργανογράμματος) και από ουσιαστική αναβάθμιση των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Καταγγέλουμε την μεθόδευση της Περιφερειακής Αρχής η οποία αγνοεί και παρακάμπτει τον ΣΕΠΕΘ αφαιρώντας το δικαίωμά του να παρεμβαίνει με ουσιαστικές προτάσεις για καλύτερες εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.