ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΕΤΟ”

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τεμπών η μελέτη του έργου “Αποκατάσταση δημοτικού δρόμου στον Πυργετό”. Σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε από τις τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Τεμπών το έργο αφορά την ανακατασκευή – βελτίωση δημοτικού δρόμου στη Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου εντός του οικισμού Πυργετού σε μήκος 50 μέτρων, στον οποίο έχουν δημιουργηθεί καθιζήσεις λόγω κατολισθήσεων των πρανών, καθιστώντας το σημείο επικίνδυνο, για τη διέλευση οχημάτων και πεζών. Η απαιτούμενη δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 29.999,00 € με το ΦΠΑ, η οποία θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

“Η Δημοτική Αρχή έχει σε εξέλιξη ολοκληρωμένο σχέδιο για την βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου σε όλες τις δημοτικές ενότητες” δηλώνει ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης. «Σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους και τις τεχνικές μας υπηρεσίες, χρηματοδοτούμε και πραγματοποιούμε επεμβάσεις ουσίας που λύνουν καθημερινά μικρά προβλήματα και αφορούν την ασφαλή μετακίνηση των δημοτών μας” προσθέτει ο Δήμαρχος.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι ακόλουθες:

– Αποξήλωση  – καθαίρεση ασφαλτοτάπητα.

– Εκτεταμένες εκσκαφές σε έδαφος  γαιώδες  – ημιβραχώδες, αφαίρεσης αποσαθρωμένων εδαφών ως το σταθερό έδαφος.

– Κατασκευή επιχώματος με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών.

– Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα.

– Κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας.

– Κατασκευή ασφαλτοτάπητα.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ