ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΑΙ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στη φάση της συμβασιοποίησης μπαίνουν τα έργα της ενεργειακής αναβάθμισης του 2ου Γυμνασίου και του ΓΕΛ Τυρνάβου μετά τις αποφάσεις της επιτροπής διαγωνισμού για την οριστική επιλογή αναδόχου την οποία αναμένεται να επικυρώσει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στη σημερινή συνεδρίαση της Ο.Ε. την ανάθεση της σύμβασης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» στον οικονομικό φορέα “ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ “, μετά την ανάδειξή του ως οριστικού αναδόχου, με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 57,35% και τελικό ποσό δημόσιας σύμβασης με ΦΠΑ: 280.998,31 € (226.611,54 € + Φ.Π.Α. 24% 54.386,77 €)

Επίσης εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» στον οικονομικό φορέα “ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ “, μετά την ανάδειξή του ως οριστικού αναδόχου,με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 55,50% και τελικό ποσό δημόσιας σύμβασης με ΦΠΑ: 326.650,99 € (263.428,22 € + Φ.Π.Α. 24% 63.222,77 €)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com