ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών καταβολών, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Νεκροταφείων αναμένεται να προχωρήσει άμεσα ο δήμος Τυρνάβου. Πρόκειται για την πρόσληψη 3 ατόμων ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου για διάστημα 8 μηνών.

Το πράσινο φως για τις προσλήψεις αναμένεται να ανάψει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου στη σημερινή της συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com