ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Οι αλλαγές στη σύνθεση του οργάνου

Διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Υποβολή Πρότασης ένταξης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

Ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

Έγκριση πρακτικού ανάδειξης οριστικού αναδόχου και κατακύρωση διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

Έγκριση πρακτικού ανάδειξης οριστικού αναδόχου και κατακύρωση διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

Έγκριση πρακτικού ανάδειξης οριστικού αναδόχου και κατακύρωση διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών καταβολών (άρθρο 107 του ν.4483/2017).

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των κυλικείων ΚΑΠΗ Τυρνάβου και Αμπελώνα.

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς.

Αλλαγές στη σύνθεση της Ο.Ε.

Εν τω μεταξύ οι αλλαγές στους αντιδημάρχους και η ανεξαρτητοποίηση Χρυσοβέργη φέρνουν αλλαγές και στη σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. Ετσι με χθεσινή απόφαση του δημάρχου  αντιδήμαρχοι µέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα είναι ο κ. Λάσκος Μανδηλάς που ήταν μέχρι σήμερα και ο κ. Χριστόφορος Κατσαρός που παίρνει τη θέση του κ. Γιώργου Γκάτσου.

Στη σημερινή συνεδρίαση τη θέση του κ. Χρυσοβέργη στην Οικονομική Επιτροπή εκ μέρους της ΣυνΠολιτείας θα βρίσκεται η κ. Φανή Μπίλιου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com