ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ ΤΥΤΩ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Ο Δήμος Τεμπών συμμετέχει στο πρωτοποριακό πρόγραμμα που αφενός στοχεύει στον οικολογικό τρόπο εξόντωσης των τρωκτικών που καταστρέφουν τις καλλιέργειες και αποτελούν εστίες μόλυνσης, και αφετέρου στη διατήρηση της βιοποικιλότητας στα αγροτικά οικοσυστήματα και πιο συγκεκριμένα στην αύξηση του πληθυσμού του αρπακτικού με την ονομασία «Τυτώ».

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά και άλλους οκτώ (8) δήμους της Θεσσαλίας, ο δήμος Τεμπών θα εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα φυσικού ελέγχου επιβλαβών τρωκτικών. Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση για το Έργο «ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 359.639,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπου ο δήμος Τεμπών θα συμμετέχει με το ποσό των 23.011,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει μετά από 58 μήνες.

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί ο φυσικός τρόπος αντιμετώπισης των επιβλαβών τρωκτικών στις γεωργικές εκτάσεις της περιοχής ευθύνης και των εννέα (9) Δήμων που συνυπογράφουν την Προγραμματική Σύμβαση. Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται ετησίως, σημαντικές καταστροφές στην αγροτική παραγωγή εξαιτίας των πληθυσμιακών διακυμάνσεων και εξάρσεων επιβλαβών τρωκτικών, με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία λόγω καταστροφών των καλλιεργειών, στην υγεία λόγω ζωονόσων που φέρουν τα τρωκτικά και μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο, και στο περιβάλλον λόγω των χημικών εισροών για την καταπολέμηση του φαινομένου.

«Ο προγραμματισμός εκτέλεσης του έργου αποβλέπει στην υλοποίηση καινοτόμων αγροτικών δράσεων, που συμφιλιώνουν την βιοποικιλότητα και την αγροτική διαχείριση, δίνοντας λύση σε συγκεκριμένα αγροτικά προβλήματα. Ως δημοτική Αρχή, έννοια μας είναι η βοήθεια στον αγρότη, μέσω της φυσικής καταπολέμησης των επιβλαβών τρωκτικών διά της θήρευσής τους από την Τυτώ. Το έργο αυτό, έρχεται να δώσει μια ισορροπημένη, διαφορετική, πράσινη λύση σε όλο αυτό το πρόβλημα», δηλώνει ο Δήμαρχος Γιώργος Μανώλης.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ