ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Θ. ΜΑΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 4ου ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ερώτηση προς το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Λαρισαίων με θέμα την ασφαλή λειτουργία του 4ου ΕΠΑΛ Λάρισας κατέθεσε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας (Λάρισα Μπροστά) Θανάσης Μαμάκος. Στο κείμενό του αναφέρει τα εξής:

“Έχει παρέλθει ένα έτος από την πολυθρύλητη μετεγκατάσταση του 4ου ΕΠΑΛ Λάρισας στο κτίριο  της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Μια διαδικασία που θυμίζει το γιοφύρι της Άρτας, αφού η απόφαση για την μετεγκατάσταση ελήφθη το 2016 και αυτή «ολοκληρώθηκε» τέσσερα χρόνια μετά. Ωστόσο, αν και τυπικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετεγκατάστασης, ένα χρόνο μετά εξακολουθούν να υφίστανται πολλές ουσιαστικές  εκκρεμότητες που καθιστούν τη λειτουργία του σχολείου προβληματική και ενδεχομένως οδηγήσουν και στην  αναστολή της λειτουργίας του αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς εκκένωσης του κτιρίου σε περίπτωση κινδύνου, καθώς και πρόσβασης σε άτομα με κινητικές δυσκολίες. Επιπλέον από την πρώτη στιγμή που ελήφθη η απόφαση για τη μετεγκατάσταση διαπιστώθηκε η άμεση ανάγκη διαμόρφωσης του προαύλιου χώρου, με τρόπο που να παραπέμπει σε ένα σύγχρονο και ασφαλές σχολείο, καθώς δεν υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι άθλησης (πχ μπασκέτες), ενώ σε πολλά  σημεία ελλοχεύουν κίνδυνοι λόγω της ανωμαλίας του εδάφους τόσο από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των δέντρων όσο και από την πολύχρονη απουσία διορθωτικών παρεμβάσεων. Επιπλέον υπάρχουν αντιαισθητικά κιγκλιδώματα που διαχωρίζουν τον προαύλιο χώρο του κτιρίου περιορίζοντας υπερβολικά τον ελεύθερο χώρο των μαθητών.

Ενόψει των παραπάνω ερωτάται η δημοτική αρχή

  • Το σχολείο λειτουργεί νόμιμα; Υπάρχει πολεοδομική άδεια και σύμφωνη γνώμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη σύννομη λειτουργία του;
  • Για ποιο λόγο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία ενέργεια διαμόρφωσης του προαύλιου χώρου; Προτίθεστε να προχωρήσετε έστω και τώρα στη σωστή διαμόρφωσή του με την ταυτόχρονη παραχώρηση επιπλέον ζωτικού χώρου;
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χρήση του κτιρίου για την στέγαση του 4ου ΕΠΑΛ. Στο κτίριο λειτουργούν και άλλες δομές εκτός από το συγκεκριμένο σχολείο;”

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com