ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΩΝ

Υπογράφηκε η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου

Σειρά προβλημάτων που σχετίζονται με την απορροή των ομβρίων υδάτων στην περιοχή ευθύνης της ΔΕΥΑΛ επιλύονται μέσω του έργου για την επέκταση του δικτύου ομβρίων και την κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογών, προϋπολογισμού 475.806,45 ευρώ.. Η σχετική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου υπεγράφη από τον αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΛ Δημήτρη Μαβίδη και τον ανάδοχο της εταιρίας «Δημ. Καφφές & ΣΙΑ ΕΤΕ» Δημήτρη Καφφέ, με την παρουσία και της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ Αν. Ζαχίδου. Το συμβατικό ποσό ανέρχεται σε 270.635,77 € (πλέον ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ.

Το έργο αφορά την κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων, αγωγών διακλαδώσεων μέχρι τα φρεάτια υδροσυλλογής, καθώς και την κατασκευή νέων υδροσυλλογών, μετά από αιτήσεις των πολιτών και σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com