Η ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΞΗ

Η τοποθέτηση της Στέλλας Μπίζιου στη Βουλή κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου

«Η αργοπορία στην απονομή της δικαιοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις αρνησιδικίας, γεγονός που κλονίζει το περί δικαίου αίσθημα των πολιτών, αλλά και αποτελεί σημαντικό ανασχετικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης.

Επιπλέον, οι καταδίκες της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης πλήττουν το διεθνές κύρος της χώρας ως κράτους δικαίου», δήλωσε η βουλευτής Λάρισας της ΝΔ κα Στέλλα Μπίζιου, τοποθετούμενη επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», το οποίο υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής.

Μια δικαιοσύνη που λειτουργεί με αργούς ρυθμούς και δεν επιλύει εγκαίρως στις διαφορές που της απευθύνουν οι πολίτες, δεν επιτελεί την αποστολή της και αυτό δεν μπορεί παρά να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει διαγνώσει τις παθογένειες και τις αδυναμίες της δικαιοσύνης και την τελευταία διετία οι νομοθετικές του πρωτοβουλίες βασίζονται σε ένα εθνικό σχέδιο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης.

Με γνώμονα την ορθή απονομή του δικαίου, το νομοσχέδιο αυτό βασίζεται στο τρίπτυχο της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, της ψηφιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών και της εναρμόνισης των νέων τεχνολογιών με τους κανόνες της πολιτικής δίκης και της βελτίωσης γενικού θεσμικού πλαισίου δίνοντας απαντήσεις στο διαχρονικό πρόβλημα της καθυστέρησης στην απονομή της δικαιοσύνης με τρόπο νομοτεχνικά άρτιο, ορθολογικό και αποτελεσματικό.

Τέλος, τόνισε η κα Μπίζιου, έρχεται να θεραπεύσει τις δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν στην καθημερινή δικαστηριακή πρακτική από την εφαρμογή του ν.4335/2015 του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα με το νομοσχέδιο:

  • Καθιερώνεται η πρότυπη ή πιλοτική δίκη στον Άρειο Πάγο για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Με την πιλοτική δίκη επιλύονται ζητήματα, που εξαιτίας της φύσης τους προκαλούν σημαντικό αριθμό δικών, αποφεύγεται ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων και η διαιώνιση των δικών ενώπιον των δικαστηρίων ουσίας. Με τον εισαγόμενο θεσμό της πιλοτικής δίκης επιδιώκεται η οριστική επίλυση νομικών ζητημάτων, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία της απονομής της πολιτικής δικαιοσύνης και να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου. Ειδικότερα, με τον εισαγόμενο θεσμό, ο οποίος ακολουθεί το επιτυχημένο πρότυπο της πιλοτικής δίκης στη διοικητική δικαιοσύνη, τόσο οι διάδικοι όσο και τα δικαστήρια της ουσίας έχουν την δυνατότητα, εφόσον έχει προκύψει ένα δυσχερές ερμηνευτικό νομικό ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος, να ζητήσουν με αίτημα ή με προδικαστική απόφαση, αντιστοίχως, από τριμελή επιτροπή του Αρείου Πάγου να εισαγάγει το ζήτημα προς εκδίκαση στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Μετά από την επίλυση του τιθέμενου ζητήματος, η πλήρης ολομέλεια του Αρείου Πάγου παραπέμπει το ένδικο μέσο ή βοήθημα στο αρμόδιο δικαστήριο για την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης.
  • Θεσπίζονται σε μόνιμη βάση ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, λόγω της πανδημίας, όπως η δυνατότητα κοινής δήλωσης παράστασης σε υποθέσεις που η προφορική διαδικασία είναι υποχρεωτική, η δυνατότητα λήψης ένορκης βεβαίωσης από δικηγόρο και ο οίκοθεν επαναπροσδιορισμός εκκρεμών υποθέσεων από το δικαστήριο σε περίπτωση ματαίωσης των υποθέσεων αυτών για λόγους ανωτέρας βίας.
  • Ενισχύεται ο ρόλος των ηλεκτρονικών μέσων στη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον των δικαστηρίων, ώστε να εξοικονομείται χρόνος και δαπάνη υπέρ των πολιτών και του κράτους. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η ταχεία διαδικασία εκδίκασης των μικροδιαφορών με την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη συλλογή του αποδεικτικού υλικού, η οποία θα συμβάλει στο περιορισμό των εγγράφων και στην απεμπλοκή των Γραμματειών των Ειρηνοδικείων από την παρακολούθηση του φακέλου. Η πανδημία της νόσου COVID-19 ανέδειξε επιτακτικά την ανάγκη για επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης και κατέστησε σαφές ότι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ηλεκτρονικά.

«Οι καινοτόμες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου όμως δεν σταματούν εδώ. Θεσπίζεται μόνιμα η δυνατότητα λήψης ένορκων βεβαιώσεων, ενώπιον δικηγόρου, προβλέπεται η δυνατότητα της από κοινού δήλωσης των διαδίκων για την παράστασή τους στις δίκες της ειδικής διαδικασίας της εκούσιας στο δεύτερο βαθμό και στις συναινετικές προσημειώσεις και ρυθμίζεται ως υποχρέωση, η δυνατότητα του δικαστηρίου να επαναπροσδιορίσει οίκοθεν τις δίκες οι οποίες δεν εισάγονται προς συζήτηση συνεπεία ανωτέρας βίας.

Το νομοθέτημα αυτό συνιστά μια ολοκληρωμένη προσπάθεια για την επιτάχυνση των ρυθμών απονομής της πολιτικής δικαιοσύνης και ταυτόχρονα είναι συνέχεια των θεσμικών παρεμβάσεων που πραγματοποιήσαμε κατά το διάστημα της πανδημίας.

Η μεταρρύθμιση στο χώρο της Δικαιοσύνης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας. Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνεται και το κεφάλαιο με τίτλο «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης», που αναφέρεται σε διάφορα πεδία, που συγκροτούν το δικαιικό σύστημα της χώρας και επιδιώκει την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, που είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Τα αποτελέσματα της μεταρρυθμιστικής μας πολιτικής στον χώρο της Δικαιοσύνης αποτυπώνεται σε όλες τις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών, αποδεικνύοντας τελικά πως η επιτάχυνση της δικαιοσύνης γίνεται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία», σημείωσε η κα Μπίζιου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com