ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ Η ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το προσωπικό της Κινητής Μονάδας Περιφέρειας Θεσσαλίας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ με έδρα τη Λάρισα, με την παραλαβή του αυτοκινήτου της Μονάδας στις αρχές Οκτωβρίου, πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων στον Αμπελώνα και στην Αγιά Λάρισας, με στόχο τη διασύνδεση και συνεργασία με Φορείς και Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Στον Αμπελώνα, το προσωπικό της Κινητής Μονάδας συναντήθηκε με τον Γενικό Ιατρό και Διευθυντή του Κέντρου Υγείας, κ. Αρχιμανδρίτη.

Στην Αγιά, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας, κ. Ευσταθίου, με τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος, κ. Κουπατσιάρα, με το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας, την Κοινωνική Λειτουργό, κα Ζωή Μπεϊνά και την Κοινωνική Λειτουργό, κα Αικατερίνη-Γεωργία Γκανάτσιου και με την Κοινωνική Λειτουργό του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, κα Στυλιανή Γουγουροπούλου.

Σκοπός των επισκέψεων ήταν η γνωριμία με τους εργαζόμενους των παραπάνω Φορέων και Δομών και η ενημέρωσή τους για την έναρξη λειτουργίας της νέας Μονάδας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται σ’ αυτή. Παράλληλα, συζητήθηκε η προοπτική συνεργασίας τους με το ΚΕΘΕΑ.

Η λειτουργία της Κινητής Μονάδας Περιφέρειας Θεσσαλίας του ΚΕΘΕΑ με έδρα τη Λάρισα εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Η υποστήριξη των ατόμων πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρρητο των πληροφοριών και χωρίς διακρίσεις. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής.

Στοιχεία επικοινωνίας:
ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Κύπρου 103, Τ.Κ.: 41222, Λάρισα
Τηλ.: 2410 555053 & 2410 253936
E-mail: kmlarissa@kethea-exodos.gr
https://www.kethea.gr

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ