ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ERASMUS+/ΔΡΑΣΗ ΚΑ1

Μετά από πολύμηνη διακοπή λόγω της πανδημίας, άρχισαν πάλι οι δράσεις μαθησιακής κινητικότητας των εκπαιδευτικών των σχολείων που συμμετέχουν σε προγράμματα Erasmus+/Δράση KA1. Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα αυτά έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους σε θέματα που αφορούν στο διδακτικό τους έργο. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να βελτιώσουν τις γλωσσικές δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Σε μια τέτοια δράση, με τον κωδικό αριθμό 2020-1-EL01-ΚA101-077985 και τίτλο «Ανοιχτοί Σχολικοί Ορίζοντες», που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Γαλλίας συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί του 6ου Γυμνασίου Λάρισας με επικεφαλής τον Διευθυντή του σχολείου Βασίλειο Παπαμαργαρίτη και τους Μιχαήλ Τζιατζιά και Αθανάσιο Κωστάκη.

Την εβδομάδα από 6 έως 11 Σεπτεμβρίου 2021 οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα βιωματικό σεμινάριο με τίτλο «Desinging Inclusive Learning Environments» «Σχεδιάζοντας συμπεριληπτική διδασκαλία σε μαθησιακά περιβάλλοντα». Από τη στιγμή που το σχολείο καλείται να διατηρεί ένα φιλόξενο περιβάλλον διαπαιδαγώγησης για όλους τους μαθητές/τριες ανεξαρτήτως φύλου, σωματικών, διανοητικών, κοινωνικών, συναισθηματικών, γλωσσικών ή άλλων ατομικών χαρακτηριστικών, ο σχεδιασμός των μαθημάτων προς αυτή την κατεύθυνση είναι καθοριστικής σημασίας.

Με λίγα λόγια, η διαφορετικότητα (diversity) είναι η αιτία, γι΄ αυτό εφαρμόζουμε διαφοροποιημένες (differentiation) μεθόδους διδασκαλίας, προκειμένου να μην αποκλείεται κανείς μαθητής/τρια από τη διαδικασία της μάθησης (inclusion).

Πιο συγκεκριμένα το σεμινάριο βοήθησε τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς μας να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στα ακόλουθα:

Να αντιμετωπίζουν τη διαφορετικότητα και να προσδιορίζουν τα εμπόδια στη συμμετοχή και τη μάθηση που προκύπτουν μέσα στις σχολικές τάξεις.

Να προγραμματίζουν παρεμβάσεις για την υποστήριξη της διαφορετικότητας (π.χ. προσαρμογή προγραμμάτων σπουδών, σχεδιασμός διαφοροποιημένων μαθημάτων κτλ).

Να χρησιμοποιούν εναλλακτικές πρακτικές μάθησης, τεχνικές, υλικά καθώς και σχετικές τεχνικές αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους.

Να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για να υποστηρίζουν όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες χωρίς αποκλεισμούς.

Να ενισχύουν τη συνεργασία εντός της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς/κηδεμόνες) προκειμένου να δημιουργηθεί το πλαίσιο των αξιών της συμπερίληψης.

Αλλά το σχολείο μας δεν θα σταματήσει εδώ τις κινητικότητες μέσω προγραμμάτων Erasmus+. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα προγράμματα, με τη συμμετοχή μάλιστα και μαθητών/τριών, οι δράσεις των οποίων ξεκινούν από τον Νοέμβριο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com