ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ΜΕ ERASMUS ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Ο Σύλλογος Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ν. Λάρισας συνεχίζοντας την υλοποίηση του εγκεκριμένου του σχεδίου Erasmus με τίτλο “Ενεργοί εκπαιδευτικοί-ενεργοί πολίτες” ολοκλήρωσε με επιτυχία την 3η και τελευταία κινητικότητα στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Στην κινητικότητα από 11 – 15 Οκτωβρίου συμμετείχαν τρεις εκπαιδευτικοί Αγγλικών – μέλη του Συλλόγου, οι Μαρίνα Κολλάτου, Μαρία Νατσιούλη και Αντώνης Δουκάκης.

Ο τίτλος του προγράμματος κατάρτισης ήταν «Σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων μακράς διάρκειας». Το πρόγραμμα πραγματοποιεί ο Οργανισμός επιμόρφωσης και κατάρτισης STOP (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych) https://stowarzyszeniestop.pl/about-us/.

Στη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης οι εκπαιδευτικοί μας συμμετείχαν σε συζητήσεις και βιωματικά εργαστήρια που είχαν ως στόχο την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για τον σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας που απευθύνονται σε ομάδες ενηλίκων εκπαιδευόμενων.

Οι εκπαιδευτικοί μας συμμετείχαν ενεργά σε δραστηριότητες που στόχευαν στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, στην αναγνώριση των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων, στην αξιοποίηση των ενεργητικών και ομαδο-συνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης στο σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων.

Στο περιθώριο των μαθημάτων είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη της Βαρσοβίας και να συζητήσουν για τον τρόπο ζωής και την ιστορία των Πολωνών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com