ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Ανακοίνωση των ΣΥΝΕΚ Λάρισας

Ενημερώνουμε τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους σε σχέση με την αξιολόγηση τα εξής:

Η παρ.1 του άρθρ.33 του νόμου 4692/2020 αναφέρει: «Κατά την έναρξη του σχολικού έτους και το αργότερο έως τις 10 Οκτωβρίου κάθε έτους, ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τον σύλλογο διδασκόντων για να προβεί σε προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και σχεδιασμό συλλογικών δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών, καθώς και καθορισμό του τρόπου υλοποίησής τους για το τρέχον σχολικό έτος».

Το άρθρο 4 της ΥΑ 108906/ΓΔ/7-9-2021(ΦΕΚ 4189Α/10-9-21) αναφέρει: «Στην αρχή του σχολικού έτους και, σε κάθε περίπτωση έως την 10η Οκτωβρίου, συγκαλείται, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας, ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον ετήσιο Συλλογικό Προγραμματισμό του έργου της σχολικής μονάδας».

Το άρθρο 97 του νόμου 4823/2021 αναφέρει: «Εφόσον, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου σχολικού έτους ο σύλλογος διδασκόντων δεν συγκληθεί ή δεν συνεδριάσει ή για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί εν γένει στις ενέργειες της αρμοδιότητάς του, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47 και 47Α του ν. 4547/2018 (Α’ 102), αμέσως μετά την παρέλευση δεκαημέρου από τη λήξη των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα αυτά και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, στην περίπτωση που δεν προβλέπονται προθεσμίες, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας προβαίνει, όσον αφορά στο σχολικό αυτό έτος, σε όσες από τις ενέργειες της αρμοδιότητας του συλλόγου διδασκόντων εξακολουθούν να παραλείπονται από τον σύλλογο, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά αναλόγως τα ως άνω άρθρα» και επίσης «Εφόσον οι ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης δεν καθορίσουν τις παραμέτρους της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 ή δεν θέσουν συγκεκριμένους στόχους ή δεν προγραμματίσουν αντίστοιχες δράσεις και εν γένει δεν λάβουν όλες τις αποφάσεις της παρ. 5 του άρθρου 47, στις ενέργειες αυτές προβαίνει αμελλητί ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά τις σχετικές διατάξεις. Οι αποφάσεις του είναι υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς που ορίζει να συμμετέχουν στις εν λόγω ομάδες».

Το έγγραφο με ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4120/21-10-2021 του Γ.Γ. Υπ. Παιδείας αναφέρει: «…Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες, Προϊστάμενοι/νες των Σχολικών Μονάδων να μεριμνήσουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σύμφωνα με το πλαίσιο, τους άξονες και τα βήματα που θέτει ο Νόμος και η Υπουργική Απόφαση, και να ενημερώσουν σχετικά όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας».

Επομένως, ο/η δντής/ντρια δε νομιμοποιείται να συγκαλέσει πλέον ειδική συνεδρίαση!!

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενάντια στην αξιολόγηση-κατηγοριοποίηση. Προχωράμε ακυρώνοντας την αξιολόγηση στην πράξη συλλογικά και συντεταγμένα με όλους τους πρόσφορους τρόπους που θα προταθούν από την Ομοσπονδία μας. Ο αγώνας μας είναι διαρκείας και πολύμορφος.

Το Δ.Σ. ΕΛΜΕ Λάρισας πρέπει να συγκαλέσει νέα Γ.Σ. στην οποία θα μπουν τα ζητήματα της πρότασης προς την ΟΛΜΕ για επαναπροκήρυξη απεργίας – αποχής και της σύγκλησης νέας Γ.Σ. Προέδρων

Ταυτόχρονα επαναφέρουμε και θέτουμε στην κρίση των συναδέλφων/ισσων και τις υπόλοιπες προτάσεις μας που είχαμε καταθέσει στη Γ.Σ (ενημερώνοντας ταυτόχρονα όσους δεν παρέστησαν στην προηγούμενη Γ.Σ. μιας και κάποιοι λασπολογούν ασύστολα):

 • Εξουσιοδοτούμε το ΔΣ της ΟΛΜΕ να προκηρύξει 24ωρη απεργία σε συνεννόηση με τη ΔΟΕ. Να προταθεί η μέρα αυτή σε ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ για πανεργατική απεργία ενάντια στον αντισυνδικαλιστικό νόμο Χατζηδάκη.
 • Να πραγματοποιούνται απογευματινά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα κάθε βδομάδα, σε μέρες που θα συμφωνηθούν με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες.
 • Να βγει ψήφισμα από την ΟΛΜΕ ενάντια στην απαγόρευση των απεργιών και την καταστολή και να κληθούν όλα τα σωματεία της χώρας, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια να το υπογράψουν.
 • Να ζητηθεί αντίστοιχο ψήφισμα/παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών (ETUCE) και την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών (EI).
 • Η ΟΛΜΕ να δημιουργήσει σποτάκι για την συνολική πολιτική ενάντια στο δημόσιο σχολείο (και σε ηχητικό για τα ραδιόφωνα).
 • Κοινή συνέντευξη τύπου ΟΛΜΕ-ΔΟΕ-ΟΙΕΛΕ-ΠΟΣΕΕΠΕΑ.
 • Να βγουν από την ΟΛΜΕ επιστολές ενημέρωσης προς γονείς και μαθητές/τριες.
 • Η ΟΛΜΕ να δημιουργήσει ηλεκτρονική αναλυτική «πλατφόρμα αξιολόγησης» της πολιτικής του ΥΠΑΙΘ και να κληθούν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές/τριες να αξιολογήσουν νόμους, αποφάσεις και τακτική του ΥΠΑΙΘ.
 • Οι ΕΛΜΕ να καλέσουν άμεσα σε ενημερωτικές συσκέψεις τους συλλόγους γονέων για όλα τα προβλήματα των σχολείων, όπου θα μοιραστούν και οι παραπάνω επιστολές.
 • Οι ΕΛΜΕ να καλέσουν σε συνέντευξη τύπου τα τοπικά ΜΜΕ για τα προβλήματα των σχολείων τους (κενά, συμπτύξεις τμημάτων, κτιριακά, έλλειψη εξοπλισμού, ΕΒΕ, τράπεζα θεμάτων κλπ).
 • Οι ΕΛΜΕ να ζητήσουν συναντήσεις με τους τοπικούς βουλευτές για να εκθέσουν την κατάσταση των σχολείων στην περιοχή τους και την αυταρχική αντιμετώπιση από το ΥΠΑΙΘ.
 • Οι ΕΛΜΕ να μοιράσουν σε κεντρικά σημεία της πόλης τους ανακοινώσεις για τα προβλήματα των σχολείων τους (κενά, συμπτύξεις τμημάτων, κτιριακά, έλλειψη εξοπλισμού, ΕΒΕ, τράπεζα θεμάτων κλπ) προς ενημέρωση των πολιτών.
 • Να αναρτηθούν πανό σε όλα τα σχολεία ενάντια στην αντιεκπαιδευτική και αυταρχική πολιτική της κυβέρνησης.
 • Να υψωθούν μαύρες σημαίες στα σχολεία ως διαμαρτυρία για τις δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν το δικαίωμα στην απεργία.
 • Προσφυγή στον Άρειο Πάγο για κακοδικία από Πρωτοδικείο και Εφετείο.
 • Προσφυγή για αντισυνταγματικότητα των νόμων Κεραμέως, διότι αντιβαίνουν τη συνταγματική πρόβλεψη για παροχή δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης.
 • Αξιοποίηση ενιαίων κειμένων από όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς και τα σχολεία για την αποδόμηση της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και τη μη εφαρμογή της κατηγοριοποίησης των σχολείων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com