ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

(Γ.Τ. Πρωθυπουργού/ Δημήτρης Παπαμήτσος)

Έξυπνη εφαρμογή για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και Ειδικό Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων αποκτά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα  εντάχθηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών  «Αντώνης Τρίτσης»  το έργο «Ανασύνταξη και Αναβάθμιση του συστήματος Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας» με συνολικό προϋπολογισμό 1.499.730 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο ολιστικός ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής φροντίδας, μέριμνας, και κοινωνικής προστασίας και υποστήριξης των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της Θεσσαλίας και η δημιουργία μίας έξυπνης υποδομής άμεσης κοινωνικής παρέμβασης στη Θεσσαλία με εστίαση στην ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της Περιφέρειας, καθώς και στην ενίσχυση των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με την προμήθεια Ειδικού Κινητού Κέντρου Επιχειρήσεων.

«Η δημιουργία μιας κοινωνίας με συνοχή, χωρίς αποκλεισμούς, είναι μια πρόκληση που εμφανίζεται ακόμη πιο δύσκολη αλλά και επιτακτική στην αναθεωρητική εποχή που διανύουμε. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας    αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθεση της υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και προάγουν την εύκολη πρόσβασης σε υπηρεσίες και δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.  Οι δράσεις μας αντικατοπτρίζουν την ανθρωπιά και την κοινωνική προσφορά της Αυτοδιοίκησης, που πρώτα από όλα οφείλει να στέκεται δίπλα στους πολίτες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Παράλληλα εξοπλιζόμαστε με ένα Ειδικό Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων για την καλύτερη αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις και πολιτικές που διασφαλίζουν την ταχύτερη και ην αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνων και καταστροφών, αλλά και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων δημόσιας υγείας» πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης.

Το έργο

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:

Πλατφόρμα Κοινωνικής και Πολιτικής Προστασίας.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί ενιαία Ψηφιακή Πλατφόρμα, η οποία περιλαμβάνει:

– Υποσύστημα κοινής διαδικτυακής πλατφόρμας για την υποστήριξη της

διαχείρισης και λειτουργίας των κοινωνικών δομών που βρίσκονται στη Περιφέρεια

Θεσσαλίας.

– Υποσύστημα διαχείρισης και διάθεσης πόρων, μέσων και εθελοντικών συνεισφορών (ανθρώπινων και υλικών).

– «Έξυπνη εφαρμογή» εξυπηρέτησης και υποστήριξης ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ενέργειες Δημοσιότητας.

Περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλάνου δημοσιότητας, το οποίο θα αξιοποιεί κατά κύριο λόγο τα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης (διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικές καταχωρήσεις και ανακοινώσεις, κ.ά). Θα πραγματοποιηθούν επίσης ημερίδες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και σε μεγάλους Δήμους της Περιφέρειας που θα απευθύνονται τόσο στους δυνητικούς χρήστες των αποτελεσμάτων της Δράσης όσο και στο ευρύ κοινό.

Ειδικό Κινητό Κέντρο Επικοινωνιών για χρήση αποκλειστικά σε περιόδους κρίσης. Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου περιλαμβάνει την προμήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία ειδικού κινητού κέντρου επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης για χρήση αποκλειστικά σε περιόδους κρίσης και με στόχο:

– την αποκατάσταση των επικοινωνιών σε πληγείσες περιοχές και τον συντονισμό των μονάδων που επιχειρούν

– την αξιοποίηση της λειτουργικότητας της στο πεδίο και σε συνθήκες κρίσης.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ