ΚΕΦΕ: ΑΟΡΙΣΤΟΙ ΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΔΕΕΠ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΣ ΝΔ

Δείτε τί αναφέρει η απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Την 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00 συγκλήθηκε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή («Κ.ΕΦ.Ε.») του Κόμματος για τις εσωκομματικές εκλογές 2021, προκειμένου να εξετάσει την από 25.10.2021 Ένσταση που κατατέθηκε ενώπιόν της από τον κύριο Γρηγόριο Ζήση, υποψηφίου για το αξίωμα του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας.

Επειδή με την με αριθμό πρωτοκόλλου 322/16.09.2021 Βασική Εγκύκλιο για τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών («Βασική Εγκύκλιος»), και με τις διευκρινιστικές εγκυκλίους
που στη συνέχεια εκδόθηκαν, καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των εσωκομματικών εκλογών του Κόμματος της 24ης Οκτωβρίου 2021,

Επειδή η ΕΦ.Ε.Ε.Π. Λάρισας απέρριψε την ένσταση του κυρίου Γρηγορίου Ζήση για τους λόγους που αναφέρονται στο αντίστοιχο πρακτικό,

Επειδή το σύνολο των ισχυρισμών της υπό κρίση ένστασης είναι αόριστοι, αφού δεν γίνεται ούτε προκύπτει σαφής τεκμηρίωση των σε αυτούς αναφερομένων καταγγελιών και
περιστατικών ούτε αιτιολογείται η τυχόν επιρροή τους στο εκλογικό αποτέλεσμα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Απορρίπτει την υπό κρίση Ένσταση.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ