ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ – ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Η πρόεδρος του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Τεμπών κ. Άννα Μαγαλιού – Καραπάνου, ανακοινώνει στους συμπολίτες μας, ότι όσοι επιθυμούν, να ενταχθούν ως δικαιούχοι, μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους από την σήμερα 1η Νοεμβρίου έως και τις 15 Νοεμβρίου 2021, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, στις Δομές «Βοήθεια στο σπίτι» Γόννων, Συκουρίου και Πυργετού, ΚΕΠ- Μακρυχωρίου, Γόννων, Συκουρίου και Πυργετού,  είτε στο Κέντρο Κοινότητας στο Δημαρχείο Γόννων τηλέφωνο: 2495-350.113 καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00-14:00 όπου θα υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους προσκομίζοντας τα κάτωθι Δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο ΑΔΤ ή διαβατηρίου με ισχύουσα άδεια παραμονής.

Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας (φορολογικό έτος 2020)

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Ε1 φορολογικού έτους 2020 (αντίγραφο φορολογικής δήλωσης) και Ε9 αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακίνητων.

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, σε περίπτωση φιλοξενίας από τους γονείς κατατίθεται και το εκκαθαριστικό των γονέων

Μισθωτήριο συμβόλαιο ενοικίασης, όπου υπάρχει.

Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, όπου υπάρχει.

Μονογονεϊκή οικογένεια πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση θανάτου, δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου
ψυχικά προβλήματα / ΑμεΑ – γνωμάτευση κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ

Αναπηρία 67% – γνωμάτευση κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας-ΚΕΠΑ

Ουσιοεξαρτώμενα άτομα – βεβαίωση ΟΚΑΝΑ

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ δεν δικαιούνται τα αγαθά που διαθέτει το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Τεμπών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή και τις εργάσιμες ώρες στο τηλέφωνο 24950-61448 πληροφορίες κα: Ρίτσα Τσικλητάρη Κοινωνική Λειτουργός προϊσταμένη κοινωνικών δομών. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικά και θα τηρηθούν απολύτως οι κανόνες που αφορούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο Δήμος Τεμπών στο πλαίσιο της ενεργούς άσκησης της Κοινωνικής Πολιτικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, λειτουργεί από το 2013, την δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Στόχος της δομής του, είναι η οικονομική και κοινωνική στήριξη ευπαθών ατόμων και ομάδων, καθώς και η ενημέρωση και ενεργοποίηση της ευρύτερης κοινότητας, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των τοπικών φορέων, επιχειρήσεων, εθελοντών στην καθολική στήριξη της κοινωνίας. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο  διανέμει σε σταθερή και τακτική βάση βασικά είδη διατροφής και ένδυσης και στεγάζεται στο Μακρυχώρι (πλατεία Ζήση Λιούπα, δίπλα από το ΚΕΠ). Με την συνεργασία του προσωπικού των δομών Βοήθεια στο σπίτι των Δ.Ε. του Δήμου και του Κέντρου Κοινότητας, η λειτουργία και η προσφορά του Κοινωνικού παντοπωλείου καλύπτει ανάγκες στην πιο μικρή και απομακρυσμένη τοπική κοινότητα.