ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑΛΗΣ: ΡΕΚΟΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΜΕ 821 ΜΑΘΗΤΕΣ

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε επίπεδο συμμετοχών μαθητών ο καταξιωμένος διαγωνισμός “Θαλής” της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας που διεξήχθη στις 5 Νοεμβρίου.
Οι 821 μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του Νομού Λάρισας που έλαβαν μέρος, συνιστούν τη με-γαλύτερη προσέλευση διαγωνιζομένων που παρατηρήθηκε ποτέ σε τοπικό επίπεδο.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στα σχολεία με αυστηρές προδιαγραφές και τήρηση όλων των επίσημων υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Οι διαγωνισμοί της ΕΜΕ είναι ένας θεσμός υψηλού κύρους με βαθιές ρίζες, πλούσια ιστορία και καθολική αποδοχή σε επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά και κοινωνίας. Μέσα από διαδοχικές προκρίσεις και αξιοκρατικές επιλογές, επιλέγονται τα πιο ισχυρά μαθηματικά μυαλά που στελεχώνουν τις εθνι-κές ομάδες Μαθηματικών της χώρας και την εκπροσωπούν στους κορυφαίους διεθνείς διαγωνι-σμούς.

Η διοίκηση της ΕΜΕ Λάρισας – στελέχη της οποίας βρέθηκαν την ημέρα του διαγωνισμού σε σχο-λεία και συνομίλησαν με διευθυντές , εκπαιδευτικούς και μαθητές, ενθαρρύνοντας και επιβραβεύο-ντας την προσπάθεια- ευχαριστεί θερμά τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας , τους διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που συντόνισαν άψογα το όλο εγχείρημα και συνεργάστηκαν υποδειγματικά, καθώς και το βιβλιοπωλείο ” Καλτσάς” για την ευγενική υποστήριξη της διαδικασίας.

Τέλος, συγχαίρει και ευχαριστεί τους μαθητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Η δική τους αφο-σίωση και εμπιστοσύνη, καθώς και η αγάπη τους για τα Μαθηματικά , κρατούν υψηλά το κύρος ενός θεσμού που συμπλήρωσε 82 χρόνια ζωής στην υπηρεσία του μαθηματικού πνεύματος, της κριτικής σκέψης και της ευγενούς άμιλλας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com