ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΤΕ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 200.000€ ΤΗΣ ΔΕΣΠΤΑ

Νέα οικονομική περιπέτεια κυρίως για το δήμο Τυρνάβου και δευτερευόντος για το δήμο Λαρισαίων που είναι οι μέτοχοι της υπό εκκαθάριση διαδημοτικής επιχείρησης σφαγείων ΔΕΣΠΤΑ, για χρέος της επιχείρησης προς την υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, αφού ο εκκαθαριστής της Τράπεζας που είναι η εταιρεία “PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία”, ζήτησε και εξέδωσε διαταγή πληρωμής για χρέος της ΔΕΠΣΤΑ προς της Τράπεζα ποσού 200.000 € εντόκως από την 26-5-2021 (τελευταία ημερομηνία υπολογισμού τόκων), με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας.

Το παραπάνω ποσό αποτελεί μέρος της οφειλής που προκύπτει, εκ της δανειακής συμβάσεως συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής ποσού 385.044.92 €.

Ηδη ο δήμος Τυρνάβου έχει παραλάβει τη διαταγή πληρωμής και στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου αναμένεται να συζητηθεί στη συνεδρίαση της Δευτέρας 15 Νοεμβρίου θέμα για τον ορισμό δικηγόρου που θα καταθέσει ανακοπή μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την παραλαβή της διαταγής πληρωμής.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ