ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Το Επιμελητήριο Λάρισας σας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών προς τα μέλη του εγκαινιάζουμε τη νέα ιστοσελίδα www.larcci.gr η οποία είναι σε λειτουργία από 03/11/2021.

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου καλεί τα μέλη να την επισκέπτονται, προκειμένου να ενημερώνονται για όλες τις δράσεις.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com