416 ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη 9Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 22 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 2 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Δείτε τις προθεσμίες, τις θέσεις και τα προσόντα που απαιτούνται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.