ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Τεμπών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τεμπών στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τεμπών θα υλοποιήσει τις παρακάτω θεματικές:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Σύγχρονη Οικογένεια 50 Χ Χ
2 Σύνδεση Σχολείου – οικογένειας 50 Χ Χ
3 Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 25 Χ Χ
4 Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα

περιβάλλοντα μάθησης

25 Χ Χ
5 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός

Εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων,

διατροφή κλπ)

25 Χ Χ
6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50 Χ Χ
7 Επιχειρηματικότητα και τουριστική –πολιτιστική ανάπτυξη 25 Χ Χ
8 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25    
9 Αγωγή υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25 Χ Χ
10 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25    
11 Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες 25 Χ Χ
12 Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολίτης: Υποχρεώσεις & δικαιώματα 25 Χ Χ
13 Λαογραφία του τόπου 25 Χ Χ
14 Επιχειρηματικότητα και τουριστική –πολιτιστική ανάπτυξη 25 Χ Χ
15 Κανόνες οικονομικής διαχείρισης αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 25 Χ Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιηθούν έως 26/11/2021.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και στα ΚΕΠ του Δήμου:

Τηλ. : 24953 50408, Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Μακρυχωρίου, Κέντρο Κοινότητας Γόννων

Email: kentrokoinotitas@dimostempon.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.            

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com