Η ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Κινητής Μονάδας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ με έδρα τη Λάρισα και του Δήμου Τεμπών,η Κινητή Μονάδα θα βρίσκεται την Πέμπτη 18/11/2021 στο Μακρυχώρι και στους Γόννους από 10.00-11.30 π.μ. και στο Συκούριο από 12.00 μ. – 13.30.

Η Κινητή Μονάδα προσφέρει υπηρεσίες:

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στον πληθυσμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Συμβουλευτική και κινητοποίηση για θεραπεία σε χρήστες ουσιών και στις οικογένειές τους

Παραπομπή σε προγράμματα απεξάρτησης

Παραπομπή σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών, τηλέφωνο επικοινωνίας  24953 50113.

 

Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.